11 december 2019

Divosa congres Multi Probleem of Multi Systeem?

Leestijd: < 1 min. Woensdag 11 december is Sociaal Domein Online op pad gegaan naar het Divosa congres: anders kijken naar multi probleem gezinnen. Interessante inzichten, veel worstelende gemeenten ontmoet met allemaal betrokken medewerkers. Gezamenlijk was er een gemeenschappelijke deler: allemaal op zoek naar de ultieme oplossing en maatwerk voor complexe systeem problemen. Geïnspireerd door sprekers als dhr Geert […]

Divosa congres Multi Probleem of Multi Systeem? Meer lezen »

Movisie: Anders Kijken

Leestijd: 2 min. Een onderzoek naar responsiviteit; kijken naar wat van betekenis is voor de ander. Onderzoek naar hoe beleid en uitvoering op elkaar afgestemd zijn en de rol van de blik van de professional. Waardevolle inzichten. Anders kijken: Een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein Responsiviteit is het vermogen van een professional om in te schatten

Movisie: Anders Kijken Meer lezen »

WMO tarief 2020

Leestijd: 3 min. Wat valt in 2020 wel en niet onder het WMO tarief? Het Sociaal Web publiceerde er een artikel over. In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderstaande informatie van het ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en- ondersteuning onder het abonnementstarief valt en andere hulp en ondersteuning niet. Wat verandert er in

WMO tarief 2020 Meer lezen »

NJI: databank effectieve jeugdinterventies

Leestijd: < 1 min. Aandacht voor goede initiatieven, meer zicht op monitoring, sociale kaart en interventies is een veel gehoorde wens in jeugdhulp Nederland. Het NJI heeft een interventiematrix ontwikkelt om gemeenten en aanbieders houvast te geven bij het kiezen van interventies bij veel voorkomende opvoed problemen en vragen. Mooie tool van NJI. Databank Effectieve Jeugdinterventies Interventies bij veelvoorkomende

NJI: databank effectieve jeugdinterventies Meer lezen »