Dag: 11 maart 2020

College vereenvoudigt jeugdstelsel in Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders neemt maatregelen om vanaf 2021 het stelsel van de jeugdhulp in Amsterdam sterk te vereenvoudigen. Het nieuwe stelsel heeft minder jeugdhulpaanbieders en minder administratieve lasten. Aanbieders krijgen een vast bedrag waarmee ze alle doorverwezen kinderen en jongeren helpen. Zo wil het college borgen dat alle jeugdigen in Amsterdam de …

College vereenvoudigt jeugdstelsel in Amsterdam Lees verder »

Zestien Utrechtse gemeenten verbeteren samen met gezinnen en aanbieders de zorg voor kinderen en jongeren met complexe problemen

De zorg verplaatst zich, niet het kind. Met dit uitgangspunt vernieuwen 16 Utrechtse gemeenten samen met Yeph vanaf 1 april aanstaande de zeer specialistische jeugdhulp. Deze zorg, de zogenaamde ‘essentiële functies’ is belangrijk voor een kleine groep kinderen en gezinnen met (zeer) complexe problemen. Vanaf 1 april aanstaande is er een expertiseteam dat in alle …

Zestien Utrechtse gemeenten verbeteren samen met gezinnen en aanbieders de zorg voor kinderen en jongeren met complexe problemen Lees verder »

Verkenning taakgericht werken in Jeugdwet en Wmo

De taakgerichte uitvoeringsvariant staat in de belangstelling, nu gemeenten zich in de doorontwikkeling van de inrichting van het sociaal domein beraden op alternatieve wijzen van sturing en inkoop. Er zijn hoge verwachtingen van het taakgericht werken. De eerste ervaringen van gemeenten die dat doen zijn positief: het stimuleert de transformatie en draagt bij aan administratieve …

Verkenning taakgericht werken in Jeugdwet en Wmo Lees verder »