16 april 2020

Sociaalwerk: Werkdruk in tijden van corona

Bron: sociaal werk-werkt.nl Werkdruk in tijden van corona Sociaal werkers horen tot de meest betrokken, meest belaste en nu ook vitale beroepsgroepen. Organisaties en hun medewerkers doen veel extra werk voor kwetsbare mensen. Zij hebben zelf ook te maken met beperkingen, zoals zieke collega’s, noodgedwongen thuis moeten blijven of minder samenwerkingspartners en vrijwilligers. Alle reden …

Sociaalwerk: Werkdruk in tijden van corona Lees meer »

Noodopvang en onderwijs in de meivakantie

15-04-2020 po raad Hoe zit het precies met de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen of kwetsbare kinderen in de meivakantie? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft in haar corona-nieuwsbulletin meer informatie over de afspraken die gemeenten, kinderopvang en het onderwijs maken over de noodopvang in de meivakantie. De geplande meivakantie gaat …

Noodopvang en onderwijs in de meivakantie Lees meer »

App ‘Meldcode kindermishandeling voor onderwijs’ beschikbaar

09-04-2020 po raad Speciaal voor het onderwijs is een app ‘Meldcode kindermishandeling’ ontwikkeld. Deze app biedt onderwijspersoneel handvatten rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Onderwijsprofessionals hebben de verantwoordelijkheid hier alert op te zijn en bij vermoedens de juiste stappen te nemen. Juist in deze periode van afstandsonderwijs door het …

App ‘Meldcode kindermishandeling voor onderwijs’ beschikbaar Lees meer »

Inspiratie Jan Rotmans

Deze professor blijft positief: ‘De coronacrisis helpt de wereld te veranderen’ ,,We komen hier sterker uit.’’ De Rotterdamse professor Jan Rotmans ziet de positieve kanten van de coronacrisis. AD.nl Leon van Heel 31-03-20, Hij houdt wel van crises. Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit en bestudeert veranderingen in de samenleving. Crises versnellen veranderingen, …

Inspiratie Jan Rotmans Lees meer »

Coronacrisis:Tips voor ouders van een kind met een beperking

NJI 3 april 2020 Voor kinderen met een beperking verdwijnen in één keer alle zorgvuldig opgebouwde ritmes en routines, door de maatregelen rondom het coronavirus. Dit heeft grote gevolgen voor kinderen en hun ouders. Het is niet eenvoudig om hiervoor tips en adviezen te geven. Er zijn grote verschillen in beperkingen en elk kind heeft maatwerk nodig. Dat …

Coronacrisis:Tips voor ouders van een kind met een beperking Lees meer »

Financiële vergoeding van kosten corona in de langdurige zorg verder uitgewerkt

Sociaal web 16-04-2020 Zorgaanbieders in de langdurige zorg moeten zich tijdens de coronacrisis maximaal kunnen richten op het bieden van noodzakelijke en veilige zorg. Zij mogen door de coronacrisis niet in de financiële problemen komen. De zorgkantoren hebben samen met het ministerie van VWS, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit verder uitgewerkt hoe de financiële …

Financiële vergoeding van kosten corona in de langdurige zorg verder uitgewerkt Lees meer »

Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start

bron: Nederlands Jeugdinstituut Dit jaar gaan veertien Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start. Deze samenwerkingsverbanden brengen kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar. Hiermee ondersteunen ze de vernieuwing en professionalisering van de jeugdsector. De Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd gaan aan de slag met de belangrijkste vraagstukken op het gebied van jeugd in de regio. Hoe stoppen we bijvoorbeeld …

Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start Lees meer »

5 Aanbevelingen van de onderwijsraad

Er moet snel duidelijkheid komen over de ruimte voor scholen om kinderen en jongeren in instabiele of onveilige thuissituaties op te vangen. Dat schrijft de Onderwijsraad in een advies aan minister Slob (Onderwijs). Slob had de Onderwijsraad gevraagd zich te buigen over het wegwerken van eventuele leerachterstanden. Maar de raad adviseert de minister de aandacht …

5 Aanbevelingen van de onderwijsraad Lees meer »

Scroll naar boven