Dag: 28 juli 2020

Betere kwaliteit door minder zorgaanbieders

bron: Gemeente Arnhem Een betere kwaliteit van de zorg. Minder zorgaanbieders. En de kosten van zorg beter beheersbaar. Met die uitgangspunten startte oktober een nieuwe regionale aanbesteding voor de inkoop van Wmo- en Jeugdzorg. De aanbesteding is inmiddels afgerond en zorgaanbieders zijn gecontracteerd. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. …

Betere kwaliteit door minder zorgaanbieders Lees verder »

Een plek voor kennis en ervaringen over integraal samenwerken bij multiproblematiek

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten domein overstijgend met elkaar samenwerken en de hulpverlening samen met het gezin op elkaar afstemmen. Dat is vaak een hele uitdaging. Om die reden bundelde vier kennisinstituten hun krachten en stellen de beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen op één …

Een plek voor kennis en ervaringen over integraal samenwerken bij multiproblematiek Lees verder »

Armoede en schulden bij kinderen en gezinnen vraagt om een integrale aanpak

20-07-2020 Jeugdprofessionals zien armoede bij gezinnen met meerdere problemen soms over het hoofd, terwijl de gevolgen van armoede en schulden bij kinderen en gezinnen groot zijn. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut, samen met het Lectoraat jeugd van Hogeschool Utrecht, heeft gedaan naar wat de gevolgen van armoede en schulden bij kinderen en …

Armoede en schulden bij kinderen en gezinnen vraagt om een integrale aanpak Lees verder »