31 juli 2020

Website Jongeren Hulp Online: direct toegang tot anonieme en gratis ondersteuning voor jongeren

20 juli 2020 Op de nieuwe website www.jongerenhulponline.nl vinden jongeren het gebundelde aanbod van zes erkende hulplijnen die snel, anoniem en gratis hulp bieden. De website is bedoeld om jongeren op weg te helpen bij het direct vinden van (online) ondersteuning en te voorkomen dat ze -al googelend- verdwalen in het woud van instanties, hulpverleners, …

Website Jongeren Hulp Online: direct toegang tot anonieme en gratis ondersteuning voor jongeren Lees meer »

Nieuw kennisplatform over multiproblematiek

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten daarbij domeinoverstijgend samenwerken. Dat is vaak een hele uitdaging. Om die reden stellen het Nederlands Jeugdinstituut, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie en het Trimbos-instituut hun ervaringen, kennis en werkwijzen op één plek beschikbaar: Het Platform Multiproblematiek. De …

Nieuw kennisplatform over multiproblematiek Lees meer »

Meer ruimte voor ervaringswerkers vergroot hun meerwaarde

Als er één beroepsgroep is die de kloof tussen systeem- leefwereld kan overbruggen, is het wel die van de ervaringswerkers. In het sociaal domein zijn dan ook steeds meer ervaringswerkers te vinden. Movisie onderzocht wat ze precies doen en wat zij zelf als meerwaarde van hun werk zien. Wat kunnen werkgevers en ervaringswerkers zelf doen …

Meer ruimte voor ervaringswerkers vergroot hun meerwaarde Lees meer »

Scroll naar boven