Dag: 3 november 2020

Stilstaan bij de toekomst van erkende interventies

Het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies gaat met frisse moed de toekomst tegemoet. Directeuren van het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-Instituut, Movisie, Kenniscentrum sport & bewegen, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vilans en het RIVM tekenden begin oktober een convenant voor de komende vijf jaar. Een erkende interventie voldoet aan criteria voor succesvol en effectief werken aan het …

Stilstaan bij de toekomst van erkende interventies Lees verder »

Eindelijk: een gezamenlijk gedragen kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk

Hij komt eraan! Een door vele partijen samen gedragen Kennis-en Onderzoeksagenda Sociaal Werk. In december wordt de agenda aangeboden aan het Ministerie van VWS, maar op 19 november kun je in een Huiskamersessie met projectleider Erna Hooghiemstra en Movisie-expert Mariël van Pelt over de kennisagenda in gesprek gaan tijdens De Agenda van het Sociaal Werk …

Eindelijk: een gezamenlijk gedragen kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk Lees verder »

Congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zéker in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het online congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien wat wél kan en dat preventie loont. Organisaties uit het hele land delen in totaal …

Congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden Lees verder »

Problematiek van jongere niet meer leidend in wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen

Door: Susanne Höfte Het wetsvoorstel ‘Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen’ onderscheidt drie regimes voor gesloten plaatsingen van jeugdigen: het beperkt gesloten regime (kleinschalige voorzieningen); het gesloten regime (instellingen voor JeugdzorgPlus); en het hoog beveiligd gesloten regime (justitiële jeugdinrichtingen of JJI). Een van de doelstellingen van het wetsvoorstel is de rechtspositie van deze jeugdigen zoveel mogelijk te harmoniseren. …

Problematiek van jongere niet meer leidend in wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen Lees verder »

Abonnementstarief onvoldoende gecompenseerd: grens bereikt

De invoering van het abonnementstarief leidt aantoonbaar tot een aanzuigende werking op Wmo-ondersteuning, vooral huishoudelijke hulp. Toch weigert het kabinet gemeenten volledig te compenseren voor de extra kosten. Wat de VNG betreft, is hiermee de grens bereikt. Als met het huidige kabinet niet tot een oplossing wordt gekomen (voor de periode 2019-2021) zien we ons …

Abonnementstarief onvoldoende gecompenseerd: grens bereikt Lees verder »

Vrijheid heeft hoge prijs voor jongeren met een cognitieve beperking

Jongeren met een licht cognitieve beperking kunnen niet goed meekomen in onze versnellende samenleving en betalen daar een hoge prijs voor. Dat laatste heeft alles te maken met ‘vrijheid’, meent Carlo Leget. Willen we de positie van deze jongeren verbeteren, dan moeten we anders invulling geven aan dit begrip. Door Carlo Leget28 oktober 2020 Jongeren met …

Vrijheid heeft hoge prijs voor jongeren met een cognitieve beperking Lees verder »