Dag: 13 november 2020

Wikken en wegen is zorgvuldig vakmanschap

Sociale professionals nemen elke dag vele besluiten. Klein en groot, eenduidig en complex. Vaak gaat het intuïtief en individueel. Maar er gaat een wereld aan kennis en vaardigheden schuil achter professionele besluitvorming. Het is een belangrijke pijler van professioneel werken. ‘Het gaat over een afgewogen oordeel kunnen vellen in ingewikkelde situaties.’ Dat zegt Movisie adviseur …

Wikken en wegen is zorgvuldig vakmanschap Lees verder »

Fysieke ontmoeting tijdens de coronacrisis: wanneer wel en niet?

Hoe ga je als sociaal werker om met fysieke ontmoeting tijdens de coronacrisis? Nabijheid en presentie zijn kernelementen van je werk en nodig om de mensen waarmee en voor wie je werkt zo goed mogelijk te ondersteunen. Sociaal werk is immers aangemerkt als ‘cruciaal beroep.’ In dit artikel geven we een kader dat sociaal werkers …

Fysieke ontmoeting tijdens de coronacrisis: wanneer wel en niet? Lees verder »

Oproep Movisie voor blijvende inzet op open en tolerante samenleving

Laat aanslagen geen splijtzwam veroorzaken Artikel 30 oktober 2020 In Frankrijk zijn onlangs vier mensen op een gruwelijke manier om het leven gebracht en recentelijk is ook in Wenen een aanslag gepleegd. Terroristische wandaden gepleegd door individuele daders die claimen de ware islam te vertegenwoordigen. De moorden kunnen niet anders dan onze afschuw wekken. We …

Oproep Movisie voor blijvende inzet op open en tolerante samenleving Lees verder »

Sociale en emotionele steun aan kinderen na een geweldssituatie

06-11-2020 bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport huiselijk-geweld mishandeling emotionele-steun ShareTwitterFacebookLinkedIn De PO-Raad, VNG, Nationale Politie en Veilig Thuis zijn op verzoek van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis met elkaar in gesprek gegaan over manieren waarop kinderen na een geweldssituatie steun kunnen ontvangen. Eén van die manieren is de aanpak Handle with care. …

Sociale en emotionele steun aan kinderen na een geweldssituatie Lees verder »

Vaders gingen tijdens lockdown meer voor hun kinderen zorgen

Tijdens de vorige lockdown zijn bijna een kwart van alle vaders meer voor de kinderen gaan zorgen. Wie zijn deze vaders en bestaat de kans dat zij dit blijven doen? Want dat zou een boost kunnen geven aan de nog altijd trage emancipatie in Nederland. Door Mara Yerkes, Stefanie Andre, Chantal Remery, Roos Van der Zwan9 november 2020 Tijdens de ‘intelligente’ …

Vaders gingen tijdens lockdown meer voor hun kinderen zorgen Lees verder »

Meer suïcidepreventie in onderwijs en jeugdhulp

30 oktober 2020 In onderwijs en jeugdhulp zijn nieuwe vormen van suïcidepreventie nodig. Dat staat in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, die staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, die sinds 2014 bestaat en om de paar jaar wordt aangepast. De …

Meer suïcidepreventie in onderwijs en jeugdhulp Lees verder »

Nibud: Verhoog minimumjeugdloon en bijstand

4 november 2020 De meeste gemeenten in Nederland lukt het niet om alle inwoners financieel voldoende te ondersteunen. Dat blijkt uit onderzoek door het Nibud naar vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten. Het instituut roept het kabinet op om de bijstand en het minimumjeugdloon te verhogen. De huidige inkomensondersteunende maatregelen zijn voor aanvragers en gemeenten …

Nibud: Verhoog minimumjeugdloon en bijstand Lees verder »

‘Basisschoolleerling boekte weinig vooruitgang’

4 november 2020 Nederlandse basisschoolleerlingen uit de groepen 4 tot en met 7 boekten weinig tot geen vooruitgang tijdens de periode dat de scholen gesloten waren vanwege coronamaatregelen. Dit concluderen onderzoekers van Oxford University na een analyse van toetsresultaten van circa 15 procent van de basisscholen. De onderzoekers analyseerden de resultaten van de Cito-toetsen die …

‘Basisschoolleerling boekte weinig vooruitgang’ Lees verder »

‘Sociaal werkers worstelen nog om goede keuzes te maken’

Carolien Stam Sociaal werk omvat een zeer breed en niet altijd duidelijk werkgebied. Zo breed, dat professionals soms meer kennis willen hebben over hun werkveld. Een van de redenen om een zogenoemde Kennis- en Onderzoekagenda te maken. Erna Hooghiemstra is de projectleider: ‘Sociaal werkers worden bijvoorbeeld steeds meer geconfronteerd met ggz-problemen, terwijl ze daar onvoldoende …

‘Sociaal werkers worstelen nog om goede keuzes te maken’ Lees verder »