Dag: 26 januari 2021

Tool en training: Ontdek Mijn Pad. Mijn Pad is een tool van en voor jongeren bij wie er eerder in het leven veel is misgelopen.

Wat is het?Mijn Pad is een tool van en voor jongeren bij wie er eerder in het leven veel is misgelopen. De tool stimuleert hen te reflecteren op hun leven en een pad uit te stippelen voor de toekomst. De bijbehorende begeleidingsmethode voor hulpverleners is erop gericht om de eigen regie bij deze jongeren te stimuleren …

Tool en training: Ontdek Mijn Pad. Mijn Pad is een tool van en voor jongeren bij wie er eerder in het leven veel is misgelopen. Lees verder »

Dordt verbetert aanpak dakloze jongeren met tachtig begeleide woonplekken

Met een breed pakket aan maatregelen van gemeente en hulporganisaties worden dakloze jongeren in Dordrecht sneller geholpen. Eind dit jaar moeten er al meer dan tachtig woonplekken zijn waar zwerfjongeren met begeleiding kunnen wonen. André Oerlemans 18-01-21, 06:01 Laatste update: 14:53 De gemeente heeft laten onderzoeken waarom jongeren dakloos raken, zet jongerenregisseurs in om ze te helpen en …

Dordt verbetert aanpak dakloze jongeren met tachtig begeleide woonplekken Lees verder »

WachtVerzachter: Wat is de WachtVerzachter? De WachtVerzachter is een oplossing voor mensen die in afwachting zijn van psychische hulp.

Meneer X is het wachten beu. Hij voelt zich steeds machtelozer. Al een tijdje zit hij op deze bank. Hij voelt zich namelijk steeds somberder en angstiger worden en zoekt contact met de huisarts. Hij komt op een wachtlijst voor psychische hulp. Maar die hulp laat voorlopig op zich wachten. Meneer X gaat zich nog …

WachtVerzachter: Wat is de WachtVerzachter? De WachtVerzachter is een oplossing voor mensen die in afwachting zijn van psychische hulp. Lees verder »

Rapport Samenwerken aan veiligheid

In opdracht van het programmateam GHNT, VWS en de VNG heeft Andersson Elffers Felix (AEF) een analyse uitgevoerd van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams. Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de opdrachtgevers, gemeenten en Veilig Thuis heeft het traject begeleid. Geen papieren tijgers AEF concludeert dat de samenwerkingsafspraken geen papieren tijgers …

Rapport Samenwerken aan veiligheid Lees verder »

VNG-inbreng op Tweede Kamer-overleg zorgfraude

Zorgfraude komt in verschillende vormen voor, de aandacht voor de aanpak door gemeenten groeit. Bij de inrichting van toezicht en handhaving richten gemeenten zich vooral op preventie, om te voorkomen dat malafide zorgaanbieders (‘zorgcowboys’) hun intrede maken. Denk hierbij aan aanbesteding, inkoop en contractmanagement. Het rapport ‘Een wereld te winnen’ van VNG Naleving (zie onderaan …

VNG-inbreng op Tweede Kamer-overleg zorgfraude Lees verder »

Uitvraag Wmo-BW-kosten: CBS beantwoordt veelgestelde vragen

Centrumgemeenten is gevraagd om voor 29 januari de kostengegevens van 2019 voor de cliënten Wmo-beschermd wonen aan te leveren bij het CBS. Dit vanwege de uitstroom van cliënten naar de Wlz-ggz. Het CBS maakte een overzicht van vragen van centrumgemeenten over deze uitvraag. Het overzicht bevat de meestgestelde vragen en antwoorden daarop bij de aanlevering …

Uitvraag Wmo-BW-kosten: CBS beantwoordt veelgestelde vragen Lees verder »

Indringende adviezen: breng menselijke maat terug in de wijk

Hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van onder meer werkloosheid, schulden en eenzaamheid komen? Het is een van de meest urgente opgaven van dit moment. Hoe kunnen we het huidige systeem openbreken, leren van het verleden en in actie komen …

Indringende adviezen: breng menselijke maat terug in de wijk Lees verder »

Beschermd wonen wordt vanaf 1 januari 2022 taak van elke gemeente

Per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over …

Beschermd wonen wordt vanaf 1 januari 2022 taak van elke gemeente Lees verder »

Samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers. Mantelzorg en informele zorg: De Brabantse Wal

‘Geef aandacht aan wat al goed gaat, daar zit de energie.’ Joost de Haan, adviseur bij Movisie, vat de aanpak op de Brabantse Wal krachtig samen. Het is één van de tien lerende praktijken van In voor Mantelzorg waar beroepskrachten, vrijwilligers én mantelzorgers zich inzetten om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Hoe kunnen mantelzorgers van …

Samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers. Mantelzorg en informele zorg: De Brabantse Wal Lees verder »

Ouderenmishandeling: veilig en beschermd ouder worden

Een handreiking voor gemeenten Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het aan slachtoffers aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de betrokkene zelf en niet opgemerkt of als zodanig herkend door de omgeving. Ouderenmishandeling onderscheidt zich van andere vormen van huiselijk geweld door een …

Ouderenmishandeling: veilig en beschermd ouder worden Lees verder »