5 februari 2021

Nieuw pleegzorgmodel komt naar Nederland

Het Mockingbird Family Model komt naar Nederland. Dit relatief nieuwe pleegzorgmodel kan voorzien in de behoefte om pleeggezinnen beter te ondersteunen. Ook draagt het bij aan het realiseren van stabielere pleegzorgplaatsingen.  In het Mockingbird model vormen meerdere pleeggezinnen samen een netwerk dat elkaar ondersteunt.  TEKST: Kirsten Witke De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, Stichting Kinderpostzegels Nederland, …

Nieuw pleegzorgmodel komt naar Nederland Lees meer »

Subsidie voor lokale initiatieven dak- en thuisloosheid

Lokale organisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan het welzijn van dak- en thuislozen en de destigmatisering van deze doelgroep. Het gaat om lokale initiatieven die zich richten op het verhogen van het welzijn van dak- en thuislozen, op het tegengaan van stigmatisering en het bevorderen van acceptatie in de wijk. Doel subsidieoproep …

Subsidie voor lokale initiatieven dak- en thuisloosheid Lees meer »

Jongeren maken zich veel zorgen over klimaat

Bijna 70 procent van de jongeren onder de 18 jaar ziet klimaatverandering als een wereldwijde noodsituatie. Dat is meer dan in andere leeftijdsgroepen, blijkt uit een grootschalig onderzoek van de University of Oxford en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Aan het onderzoek deden 1,2 miljoen mensen uit vijftig landen mee, verspreid over alle werelddelen. …

Jongeren maken zich veel zorgen over klimaat Lees meer »

‘Kind met ADHD is gebaat bij versterken omgeving’

Om kinderen met ADHD beter te helpen, moet er meer worden ingezet op het versterken van hun omgeving en minder op medicatie. Dat blijkt uit onderzoek waarop Maruschka Sluiter op 4 februari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kinderen met ADHD met ongewenst gedrag en slechte schoolprestaties krijgen te snel en te lang medicatie, concludeert Sluiter. …

‘Kind met ADHD is gebaat bij versterken omgeving’ Lees meer »

Wethouders: Bied jongeren perspectief met actieplan

Wethouders jeugd uit vijftig gemeenten maken zich grote zorgen om de situatie van kinderen en jongeren tijdens de lockdown. Ze willen snel een actieplan om de jeugd perspectief te bieden. Dat schrijven ze in een brandbrief aan het demissionair kabinet. De jeugdwethouders doen een oproep aan het kabinet om te komen met een actiegericht deltaplan …

Wethouders: Bied jongeren perspectief met actieplan Lees meer »

Problemen in jeugd-ggz lopen op: toename van crisisgevallen

Van meerdere kanten klinken noodkreten om de situatie in de jeugd-ggz aan te pakken. Het aantal jongeren dat tegen problemen aanloopt is sinds de corona-uitbraak – en de gevolgen daarvan – flink toegenomen. Ggz-instellingen kunnen de druk niet aan, de wachtlijsten zijn lang en thuis wordt de situatie inmiddels onhoudbaar. In verschillende media wordt de …

Problemen in jeugd-ggz lopen op: toename van crisisgevallen Lees meer »

Posters Thuisarts.nl voor psychische klachten opnieuw beschikbaar

Vier op de tien Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een psychische aandoening. Juist nu er veel signalen zijn dat dit aantal stijgt, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten waar laagdrempelig betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten te vinden is. Akwa GGZ start daarom opnieuw de campagne om …

Posters Thuisarts.nl voor psychische klachten opnieuw beschikbaar Lees meer »

Anders kijken, anders doen – met Janny Bakker-Klein en Pieter Omtzigt – Movisie

Op 4 maart verschijnt ‘Anders kijken’ van Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van Bestuur van Movisie. Al lang voor de toeslagenaffaire losbarstte, onderzocht zij hoe gemeentelijke- en sociaal professionals met mensen in kwetsbare posities omgaan. Het onderzoek startte vanuit verwondering over schrijnende situaties die zij privé en als bestuurder meemaakte waarbij mensen veel leed werd aangedaan. …

Anders kijken, anders doen – met Janny Bakker-Klein en Pieter Omtzigt – Movisie Lees meer »

Gemeenten staan voor grote opgaven in sociaal domein

Vraagvolgend financieren en in gesprek met inwoners Gemeenten staan voor grote uitdagingen, niet alleen vanwege de coronacrisis, maar ook nu de tekorten in het sociaal domein oplopen. Janny Bakker-Klein, bestuurder van Movisie, denkt graag met wethouders en gemeenteraden mee over hoe zij de aanpak van sociale vraagstukken kunnen verduurzamen in tijden van schaarste. ‘Het is …

Gemeenten staan voor grote opgaven in sociaal domein Lees meer »

Scroll naar boven