Dag: 12 maart 2021

Verontwaardigd SIRE lanceert campagne over kinderarmoede

“In Nederland kunnen ruim 250.000 kinderen door geldgebrek niet meedoen met hun leeftijdsgenoten. Met alle gevolgen van dien. Kinderen ondervinden stress en spanning thuis, ervaren sociale uitsluiting en hebben een sterk vergrote kans om later zelf in armoede terecht te komen. Laten we dáár eens over praten.” Met deze boodschap lanceert SIRE een grootscheepse landelijke …

Verontwaardigd SIRE lanceert campagne over kinderarmoede Lees verder »

Vijf voorbeelden van wat jíj kunt doen voor thuisloze jongeren

Kansfonds krijgt steeds vaker de vraag op welke manier je iets kunt doen voor dak- en thuisloze jongeren. Dakloosheid lijkt voor veel mensen ver weg, maar is dichterbij dan je denkt. Dit zijn vijf manieren waarop je dak- en thuisloze jongeren kunt helpen. 1. Wees alert op eigen, onbewuste (voor)oordelen Thuisloze jongeren hebben vaak te …

Vijf voorbeelden van wat jíj kunt doen voor thuisloze jongeren Lees verder »

Videoserie: Saad over zijn eigen gekozen mentor

Toen Saad 12 jaar was kwam zijn gezin voor het eerst in aanraking met de jeugdhulpverlening. Dat liep niet altijd even soepel en het gezin voelde zich ook niet altijd even goed gehoord. Gelukkig kwam vanuit jeugd- en opvoedhulporganisatie Enver het voorstel dat Saad zijn eigen JIM (jouw ingebrachte mentor) mocht kiezen. Met Antoinette, de …

Videoserie: Saad over zijn eigen gekozen mentor Lees verder »

‘Niemand ging ooit het gesprek aan over anticonceptie’

Nu Niet Zwanger is het eerste programma in Nederland dat gemeenten ondersteunt bij het proactief voeren van gesprekken met kwetsbare mensen om bewuste keuzes te maken rondom hun kinderwens. Mensen met ernstige psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking, schulden of verslaving krijgen vaak begeleiding op financieel gebied of bij het vinden van huisvesting, maar horen ook …

‘Niemand ging ooit het gesprek aan over anticonceptie’ Lees verder »

De menselijke maat: interventieprofessionals in het sociaal domein-De werkwijze van interventieprofessionals in het sociaal domein

In het sociaal domein is diverse hulp beschikbaar voor mensen die problemen en tegenslag ondervinden op allerlei levensgebieden. Wijkteams, jeugdhulpverleners en sociaal werkers staan klaar om inwoners passende zorg en ondersteuning te bieden. In de praktijk blijkt dat de hulpverlening niet in staat is om bepaalde personen te bereiken. Vaak gaat het om mensen met …

De menselijke maat: interventieprofessionals in het sociaal domein-De werkwijze van interventieprofessionals in het sociaal domein Lees verder »

Financieel onafhankelijk zijn beschermt vrouwen niet per se tegen partnergeweld

Partnergeweld betreft geweld dat door een intieme partner of ex-partner gepleegd wordt. Het geweld kan fysiek, seksueel en ook psychisch van aard zijn omdat het meestal gepaard gaat met dwang, dreigementen en controle. Plegers van partnergeweld zijn vaker mannen dan vrouwen. De aard en de gevolgen van het geweld zijn gemiddeld veel ernstiger voor vrouwen …

Financieel onafhankelijk zijn beschermt vrouwen niet per se tegen partnergeweld Lees verder »

Mensenrechten aan de keukentafel

Mensenrechten zijn de backbone van het sociaal werk, omdat ze verankerd zijn in een internationale rechtsorde die tot op gemeentelijk niveau van invloed is. Eleanor Roosevelt, de initiator van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, benadrukte al in 1948 dat mensenrechten pas echt betekenis krijgen aan de keukentafel bij mensen thuis. Tegenwoordig zijn gemeenten medeverantwoordelijk voor het …

Mensenrechten aan de keukentafel Lees verder »

Het JIJ-kader-inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De inspectie toetst de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp. Dit doen we door te kijken of jeugdhulpaanbieders zich aan wetten, regels en normen voor goede en veilige jeugdhulp houden. Daarbij maken we gebruik van toetsingskaders. De inspectie voert het toezicht op jeugdhulpaanbieders grotendeels uit met een toetsingskader dat het ‘JIJ-kader’ heet.  In het JIJ-kader …

Het JIJ-kader-inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Lees verder »