Dag: 26 maart 2021

Thema Veiligheid

Waar sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, is het van levensbelang dat het lokale netwerk eerst zorgt voor directe veiligheid voor alle gezinsleden. Voor elk gezinslid moeten direct veiligheidsmaatregelen genomen en geborgd worden. Zo kan daarna voor elk gezinslid passende hulp ingezet worden, waarin gewerkt wordt aan langdurige veiligheid. Verwachtingen van TSD De professional schat …

Thema Veiligheid Lees verder »

Werkboek Jeugdhulp Een groei- en snoeidocument voor de praktijk

De twee meest gestelde vragen aan mijn eigen keukentafel zijn: ‘Waarom zoveel groenten?’ (gesteld door mijn kinderen) en ‘Wat heb jij nodig?’ (gesteld door verschillende hulpverleners). Beide vragen kon ik simpel beantwoorden. Vraag 1: ‘Omdat het gezond is’. En vraag 2: ‘Iemand die mij komt helpen in het huishouden en met de boodschappen. Zodat ik …

Werkboek Jeugdhulp Een groei- en snoeidocument voor de praktijk Lees verder »

‘Kinderen uit onveilige gezinnen krijgen vaak onterecht een label opgeplakt’

Gedrag van kinderen dat voortkomt uit huiselijk geweld of verwaarlozing wordt lang niet altijd herkend als een overlevingsmodus, zegt orthopedagoog Nanda de Bruin. ‘Hebben deze kinderen eenmaal een verkeerd label, dan komen andere oorzaken soms niet meer aan bod.’ Welke overlevingsmechanismen zie je bij kinderen met een onveilige thuissituatie? Nanda de Bruin: ‘Veel kinderen kunnen zich …

‘Kinderen uit onveilige gezinnen krijgen vaak onterecht een label opgeplakt’ Lees verder »

REGEERAKKOORD 2021-2025 Schuldenaanpak krijgt vast en zeker een plek in het regeerakkoord

De schuldhulp krijgt volop aandacht van alle partijen; het regent verbeteringsvoorstellen, over de kleinste details. Daar gaat zeker iets van in het regeerakkoord komen. Kansrijk zijn de plannen voor versnelling van de toegang en de halvering van de saneringsperiode (van drie naar anderhalf jaar). Veel voorstellen zijn er ook om schulden te voorkomen, maar die gaan alle kanten op. Dan is …

REGEERAKKOORD 2021-2025 Schuldenaanpak krijgt vast en zeker een plek in het regeerakkoord Lees verder »

NIEUW! Post-bachelor opleiding Allround SAM-professional

SAM heeft een eigen post-bachelor programma ontwikkeld in samenwerking met Seizoen1 waarmee je als uitvoerend professional in het publiek sociaal domein nóg steviger in je schoenen staat. Deze gespecialiseerde, eenjarige, opleiding is gebaseerd op het nieuwe beroepsprofiel en -statuut van SAM en sluit naadloos aan op de actuele uitdagingen van uitvoerders in het domein Werk …

NIEUW! Post-bachelor opleiding Allround SAM-professional Lees verder »

Bijverdienpremie voor werkenden in de bijstand loont

In Amsterdam ontvangen parttime werkenden in de bijstand sinds kort een bijverdienpremie. Een eerder experiment laat zien dat deze premie loont: zij is goed voor de eigenwaarde van mensen, laat hun financiële speelruimte groeien en dat geeft rust. Opvallend bijeffect: grotere kans op meer werk waardoor een uitkering niet meer nodig is. Ook de gemeente …

Bijverdienpremie voor werkenden in de bijstand loont Lees verder »

Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien

Kinderen en jongeren verdienen de beste toekomst die we ze kunnen geven. Helaas groeit een deel op in gezinnen waar complexe problemen spelen. Vrijwilligersinitiatieven kunnen een zeer waardevolle rol spelen. Als preventie van zorg of er naast. Daarnaast neemt de druk op de zorg toe. Dit maakt het belang van de inzet van vrijwilligers steeds …

Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien Lees verder »

Zet cliëntondersteuning voor ouderen op de kaart

Veel ouders in mijn vriendenkring (vijftigers) zijn tachtigers. Vrijwel zonder uitzondering hebben ze jaren redelijk gezond kunnen genieten van hun pensioen. Totdat er iets gebeurt waardoor het zelfstandig wonen in een klap een uitdaging wordt. Voor de één is dat een beroerte, voor de ander chronische pijnklachten en voor weer een ander beginnende dementieverschijnselen gecombineerd …

Zet cliëntondersteuning voor ouderen op de kaart Lees verder »