Dag: 2 april 2021

Pilot Doorbraakhypotheek start met vijf huishoudens

De ambitie van Schuldenlab070 is om alle burgers in Den Haag schuldenzorgenvrij te maken. Op deze manier krijgen burgers weer perspectief op de toekomst en zicht op bestaanszekerheid. Het Instituut voor Publieke Waarden en Stichting Society Impact hebben eerder de zogenaamde Doorbraakhypotheek geagendeerd. Samen met deze partijen gaan we optrekken om een pilot op te …

Pilot Doorbraakhypotheek start met vijf huishoudens Lees verder »

Online bijeenkomst: Transitiearena Arbeidsparticipatie en Sociaal Wijkteams

Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam en/of sociaal werkbedrijf en wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Doe ook in 2021 mee aan een Transitiearena Arbeidsparticipatie en Sociaal wijkteams en zet concrete stappen om het perspectief op (betaald) werk voor mensen …

Online bijeenkomst: Transitiearena Arbeidsparticipatie en Sociaal Wijkteams Lees verder »

Inwoners hebben baat bij professionals die in staat worden gesteld het goede te doen – Léon Sonnenschein over het ‘pettenvraagstuk’

Wijkteammedewerkers vervullen vaak meerdere rollen. Daarbij spelen verschillende wettelijke kaders en bevoegdheden. Léon Sonnenschein was programmamanager van een gezamenlijk programma van het Rijk en VNG om knelpunten op het gebied van Gegevensuitwisseling en Privacy op te lossen en tevens een van de auteurs van de publicatie over het ‘pettenvraagstuk’, daarin wordt op dit vraagstuk ingegaan. …

Inwoners hebben baat bij professionals die in staat worden gesteld het goede te doen – Léon Sonnenschein over het ‘pettenvraagstuk’ Lees verder »

Niet veel meer kinderen, maar veel meer zorg: dát is het probleem in de jeugdzorg

Vrijwel alle Nederlandse gemeenten, dus ook de Twentse, komen jaarlijks miljoenen tekort op de jeugdzorg. Doen ze het dan zo slecht? Integendeel. Uit recent onderzoek blijkt dat ze juist heel veel dingen goed doen. We toetsten vijf stellingen aan het rapport ‘Stelsel in Groei’ van onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) en aan de jeugdwethouders June …

Niet veel meer kinderen, maar veel meer zorg: dát is het probleem in de jeugdzorg Lees verder »