Dag: 23 april 2021

De dubbele betekenis van een lange adem

Het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut in november 2020 afrondde naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling laat zien dat de resultaten bemoedigend zijn, maar dat het een kwestie is van een lange adem. Tweeërlei uitleg De lange adem die nodig is niet alleen van toepassing op de noodzaak om langere …

De dubbele betekenis van een lange adem Lees verder »

Onderzoek is een manier om leren te ondersteunen

GHNT Podcast monitoring en onderzoek (9) ‘Onderzoek doen is bittere noodzaak, want er wordt nog te weinig collectief geleerd’ zegt Peter van Lieshout in de negende podcast van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Huiselijk geweld en kindermishandeling is een complex fenomeen, dat veel verschillende facetten kent en waar veel mensen bij betrokken zijn. …

Onderzoek is een manier om leren te ondersteunen Lees verder »

Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen

In ‘Kwestie van lange adem’, het grootschalige onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd. Hieruit kwamen vijf herkenbare gezinsprofielen naar voren. Het herkennen van deze profielen helpt je bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is. In dit speciale magazine lees je …

Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen Lees verder »

‘Laat complexe jeugdzorg niet stoppen bij 18 jaar’

De complexe jeugdzorg, voor kinderen en jongeren met meerdere problemen tegelijk, moet niet plots ophouden bij 18 jaar. Dat zeggen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Ook moet er meer aandacht komen voor de toegankelijkheid en betaling van deze zorg en de aanpak van alle …

‘Laat complexe jeugdzorg niet stoppen bij 18 jaar’ Lees verder »

Acht op de tien jeugdzorgwerkers ervaren agressie

Het afgelopen jaar kreeg driekwart van de medewerkers in de sector zorg en welzijn te maken met agressie of ongewenst gedrag in het contact met patiënten of cliënten. In jeugdzorg ligt dat percentage nog iets hoger en komt uit op 81 procent. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer’. Het …

Acht op de tien jeugdzorgwerkers ervaren agressie Lees verder »

Symposium ‘De hokjes voorbij’ Inclusie en destigmatisering rond psychische problematiek vanuit verschillend perspectief

Voor inclusie van mensen met een psychische aandoening is steeds meer aandacht. Terecht, want stigma is een fors probleem waar veel mensen last van hebben. Er is al veel kennis opgedaan: uit ervaring, de beroepspraktijk en de wetenschap. Maar deze kennis blijft vaak binnen de grenzen van vak- en werkgebied. Het symposium ‘De hokjes voorbij’ …

Symposium ‘De hokjes voorbij’ Inclusie en destigmatisering rond psychische problematiek vanuit verschillend perspectief Lees verder »

Samen verder – Kinderen en gezinnen met complexe problemen samen verder helpen

Samen met de Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving maakt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en zich grote zorgen over complexe jeugdzorg. Kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen worden op dit moment niet goed of te laat geholpen. Download ‘Samen verder – Kinderen en gezinnen met complexe problemen …

Samen verder – Kinderen en gezinnen met complexe problemen samen verder helpen Lees verder »

Nieuw voor (jeugd)professionals: compleet overzicht leeraanbod radicalisering en polarisatie

Het leeraanbod voor (jeugd)professionals op het gebied van de preventie van polarisatie en radicalisering is divers. Workshops, trainingen, e-learning, maar ook consultaties, magazines, intervisie en casusbesprekingen. De nieuwe gids ‘Aanbod van de kennispartners radicalisering (jeugd)professionals’ biedt een overzicht van het totaalaanbod aan leermiddelen. Hoe maak je actuele, gevoelige kwesties bespreekbaar met jongeren? Hoe ga je …

Nieuw voor (jeugd)professionals: compleet overzicht leeraanbod radicalisering en polarisatie Lees verder »

De effecten van armoede op het brein van jonge kinderen

Ongeveer 1 op de 13 kinderen groeit op in armoede. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens loopt een risico op problematische schulden. De stress die dat met zich meebrengt kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het brein van jonge kinderen. Voor de ontwikkeling van de hersenen zijn twee perioden extra belangrijk: de adolescentie en …

De effecten van armoede op het brein van jonge kinderen Lees verder »