Dag: 13 mei 2021

Dekker wil ouders aanspreken bij jeugdcriminaliteit

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil ouders meer aanspreken op hun verantwoordelijkheid bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Hij denkt daarbij aan vrijwillige en desnoods gedwongen opvoedingsondersteuning, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Een falende opvoeding is een belangrijke risicofactor voor crimineel gedrag bij kinderen, aldus Dekker. Daarom zoekt hij naar juridische mogelijkheden …

Dekker wil ouders aanspreken bij jeugdcriminaliteit Lees verder »

Keuzemenu voor scholen om vertraging in te halen

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen extra handvatten om leerlingen te helpen hun leervertraging in te halen en hun mentaal welbevinden te verbeteren. Het ministerie van Onderwijs presenteerde daarvoor op maandag 10 mei een keuzemenu. Het keuzemenu is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs, waarin het kabinet 8,5 miljard euro investeert om leerlingen …

Keuzemenu voor scholen om vertraging in te halen Lees verder »

Neem de tijd om dakloze mensen hun eigen doelen te laten opstellen

Sinds kort is passende huisvesting hoofdprioriteit bij hulp aan dakloze mensen. Waar nodig moet tevens passende begeleiding geboden worden. Maar wat is dat? Een overzicht opstellen van doelen op verschillende leefdomeinen bij de start van een traject lijkt de plank mis te slaan. Hoe kan het dan wel? Het aantal dakloze mensen in Nederland is …

Neem de tijd om dakloze mensen hun eigen doelen te laten opstellen Lees verder »

Perverse prikkel bij de toegang – Beroepsregistratie in een publieke taak

Steeds meer gemeenten halen hun wijkteams naar binnen en maken een splitsing tussen indicatiestelling (beslissen over de inzet van zorg en ondersteuning) en het bieden van hulpverlening. Veel gemeenten zetten voor de taak van indicatiestelling een SKJ-geregistreerde professional in, zoals artikel 5.1.1 van de Jeugdwet van hen vraagt. Voor SKJ-geregistreerde professionals geldt het tuchtrecht behorend …

Perverse prikkel bij de toegang – Beroepsregistratie in een publieke taak Lees verder »

Signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ voor apothekers

Apothekersorganisatie KNMP heeft een signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ opgesteld. Deze tool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld. De nieuw ontwikkelde signaleringstool is een aanvulling op de meldcode en de e-learning. Met hulp van deze tool weet de apotheker waar hij op moet letten en kan hij een …

Signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ voor apothekers Lees verder »

Nog steeds veel zware gesprekken bij Kindertelefoon

Het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voert over emotionele problemen is de afgelopen periode wederom toegenomen, ondanks de gedeeltelijke heropening van de middelbare scholen. Het aantal gesprekken over huiselijk geweld (18 per dag) bleef gelijk, maar is nog steeds substantieel hoger dan voor de lockdown. Ondanks de recente versoepelingen van coronamaatregelingen – waaronder de heropening …

Nog steeds veel zware gesprekken bij Kindertelefoon Lees verder »

We hoeven niet verder in het moeras van de jeugdzorg weg te zinken

De aanbevelingen van de Commissie Sint nemen de perverse financiële prikkels in de jeugdzorg niet weg. Econoom Harrie Verbon ziet meer in een andere aanbestedingsprocedure voor de lichte zorg. Hercentralisatie van gespecialiseerde jeugdzorg is wel gewenst, maar alleen onder strikte voorwaarden. De vraag is of de organisatie van de jeugdzorg zodanig kan worden veranderd dat …

We hoeven niet verder in het moeras van de jeugdzorg weg te zinken Lees verder »

Proef met netwerkgidsen geeft naasten meer vertrouwen in de zorg

Uit de eindmeting van de pilot Netwerkgids blijkt dat naasten van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek baat hebben bij ondersteuning door een gespecialiseerde cliëntondersteuner. MEE NL, ’s Heeren Loo en Ieder(in) voerden van 1 juni 2019 tot maart 2021 het eerste deel van de pilot “Netwerkgids” uit. In deze pilot ondersteunen gespecialiseerde cliëntondersteuners …

Proef met netwerkgidsen geeft naasten meer vertrouwen in de zorg Lees verder »

Inbreng MEE NL in Dialoognota ouderenzorg

In de Dialoognota ‘Ouder Worden 2020-2040’ draagt het ministerie van VWS mogelijkheden aan hoe we in Nederland de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen. Dit document is geen visie van het kabinet of van VWS, maar een soort menukaart van maatregelen, waar organisaties op kunnen reageren. Het …

Inbreng MEE NL in Dialoognota ouderenzorg Lees verder »