Dag: 10 juni 2021

Het publieke leven is nog niet goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijk beperking

Mensen met een lichamelijke beperking participeren minder in het publieke leven, dan mensen zonder lichamelijke beperking. Ze ervaren ook minder mogelijkheden om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Van een samenleving waaraan iedereen ‘op voet van gelijkheid’ kan deelnemen, is dan ook nog geen sprake, terwijl Nederland zich hier met de …

Het publieke leven is nog niet goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijk beperking Lees verder »

Zutphen gooit het roer om in hulp aan jeugd

De gemeente Zutphen gaat stoppen met het onnodig problematiseren van opvoed- en opgroeiproblemen bij kinderen. Nu nog belanden er te veel kinderen in jeugdzorg die daar niet horen. Daardoor krijgen in Zutphen relatief veel kinderen jeugdhulp en moeten kinderen met complexe problematiek nog te vaak te lang wachten op de juiste zorg. Met nieuw beleid …

Zutphen gooit het roer om in hulp aan jeugd Lees verder »

Veranderverhalen – Rosanne Davelaar

Dit veranderverhaal laat zien hoe het anders kan. Hoe we samen een beweging onder de professionals binnen de jeugdzorg tot stand kunnen brengen, door te werken vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Door lef te tonen en daardoor andere keuzes te maken; door te veranderen. Deze keer vertelt Rosanne Davelaar, medeoprichter van protalent Vertrouwen voor mij …

Veranderverhalen – Rosanne Davelaar Lees verder »

Integraal werken in wijken: besteed aandacht aan de verticale relaties

Bestuurders maken zich zorgen over wijken waar de problemen zich op stapelen. Hoe krijgen we richting in de aanpak van deze wijken? Het Verwey-Jonker Instituut doet in een nieuw essay voorstellen voor de organisatie van samenwerking in het wijkenbeleid. Eerder schreven we in deze reeks over weerbare wijken tegen ondermijning, de justitiële functie bij sociale achterstand en over een …

Integraal werken in wijken: besteed aandacht aan de verticale relaties Lees verder »

Lancering Kennisplatform Armoede Drenthe

Het terugdringen van armoede en schulden in Drenthe is een grote uitdaging. Dit vraagt aandacht en inzet van ons allemaal. Door regionaal kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren met innovatieve oplossingen helpen we inwoners sneller en beter. Daarom is in opdracht van de provincie Drenthe, samen met partners, het Platform …

Lancering Kennisplatform Armoede Drenthe Lees verder »