Dag: 17 juni 2021

Clientondersteuner ontlast mensen met complexe zorgvragen, maar is vaak nog onbekend

Onafhankelijke cliëntondersteuning is al langere tijd beschikbaar om met mensen mee te denken over zorg en ondersteuning. Mensen die een cliëntondersteuner aan hun zijde hebben, geven aan dat ze ontlast worden als er iemand met ze meedenkt en weet welke wetten en regels er gelden, zeker bij complexe zorgvragen.  Maar veel mensen weten niet dat …

Clientondersteuner ontlast mensen met complexe zorgvragen, maar is vaak nog onbekend Lees verder »

SER wil betaalbare kinderopvang voor iedereen

Twee dagen per week betaalbare kinderopvang voor alle kinderen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) aan het nieuwe kabinet. Het doel is de arbeidsparticipatie van ouders te bevorderen, het combineren van werk en zorg te stimuleren, en kinderen gelijke kansen te geven. De SER wijst op de urgentie om de kinderopvang te verbeteren na de …

SER wil betaalbare kinderopvang voor iedereen Lees verder »

‘Ongekende uittocht personeel jeugdbescherming’

Door een ongekende uittocht van medewerkers zit de jeugdbescherming volledig klem. Dat schrijft journalistiek platform Follow the Money in een uitgebreide reportage. Tussen 2015 en 2019 verlieten meer dan vijfduizend medewerkers de veertien jeugdbeschermingsorganisaties, schrijft Follow the Money. In 2019 vertrok bijna een vijfde van het personeel in jeugdbescherming en zat 6,9 procent ziek thuis. …

‘Ongekende uittocht personeel jeugdbescherming’ Lees verder »

Heldere keuzes houden sociaal domein overeind, lege woorden niet

Het sociaal domein moet en wil iedereen helpen en verkoopt nooit nee. De tragiek van dit beleid is dat degenen die het meest zorg nodig hebben daardoor vaak buiten de boot vallen. Gemeenten moeten hardere keuzes maken, en investeren in de voorwaarden voor maatwerk. Gemeenten hebben de grootste mogelijke moeite om de zorg te verlenen …

Heldere keuzes houden sociaal domein overeind, lege woorden niet Lees verder »

Ouders hebben er soms moeite mee om hulp te vragen aan hun informele netwerk

Ouders zouden hun informele sociale netwerk méér moeten aanspreken bij de opvoeding en andere ouderschapstaken, volgens het jeugdbeleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht of die ruimte er wel is en wat ouders nodig hebben om hulp te durven vragen en accepteren. Ouders zijn hoofdverantwoordelijk voor het grootbrengen van hun kinderen. Mensen uit het …

Ouders hebben er soms moeite mee om hulp te vragen aan hun informele netwerk Lees verder »

Agressie tegen sociaal werkers: melden, melden, melden

Geweld tegen sociaal werkers is een structureel maatschappelijk probleem. Minder dan tien procent van sociaal werkers doet echter aangifte in gevallen van agressie. Hoe komt dat en hoe kunnen zij beter beschermd worden? Zevenenzestig procent van de sociaal werkers ervoer het afgelopen jaar agressie door patiënten of cliënten, blijkt uit het onlangs verschenen Ipsos-onderzoeksrapport ‘Agressie en …

Agressie tegen sociaal werkers: melden, melden, melden Lees verder »

VN-verdrag Handicap, vijf jaar na de ratificatie

Het is vijf jaar na de ratificatie van het VN-verdrag Handicap. Hoe ver zijn gemeenten met de implementatie van het verdrag? Antwoord: de verschillen tussen gemeenten zijn groot. Van goed op koers tot nauwelijks begonnen. In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd en vanaf 2017 wordt iedere gemeente geacht de bepalingen uit het VN-verdrag …

VN-verdrag Handicap, vijf jaar na de ratificatie Lees verder »

Blog: Internationale dag tegen Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is in Nederland een verborgen, maar groot probleem. Dit heeft grotendeels te maken met dat we onvoldoende weten wát we moeten zien en wát er onder ouderenmishandeling wordt verstaan. Waarden als zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, respect, vrijwilligheid en toestemming bieden een kader. In deze blog pleit Nelleke Westerveld om met een open onbevangen blik naar ouderen te …

Blog: Internationale dag tegen Ouderenmishandeling Lees verder »

Radicale keuze nodig voor de toekomst van waardevol werk

Mensen die aan de kant staan worden ‘geactiveerd’ richting betaald werk. Dat is immers het summum van participatie. Maar die arbeidsmarkt blijft voor te veel mensen onbereikbaar. In een serie van vier online bijeenkomsten belicht Divosa met Movisie vanuit verschillende perspectieven de waarde van werk, met als afsluiter de Participatielezing op 17 juni. Tijdens de …

Radicale keuze nodig voor de toekomst van waardevol werk Lees verder »

Het ondersteunen van mantelzorgers met verschillende culturele achtergronden

Mantelzorgers met een andere culturele achtergrond, bijvoorbeeld de Turkse en Marokkaanse cultuur, bieden vaak intensieve hulp en zijn relatief vaak (zwaar) belast, blijkt uit recent onderzoek. Ook weten zij minder goed waar ze terecht kunnen met vragen over ondersteuning. Tegelijkertijd neemt de vergrijzing toe, waardoor het aantal mantelzorgers kleiner wordt en het aantal zorgvragers juist …

Het ondersteunen van mantelzorgers met verschillende culturele achtergronden Lees verder »