Maak kennis met de door
Sociaal domein online voor jou geselecteerde opleidingen

Sociaal Domein Online staat voor verbinden #samenwerkendoorteverbinden. We kunnen dan ook veel voor jou, als professional of voor jouw organisatie in het sociaal domein, betekenen. Op deze pagina lees je wat onze producten en diensten zijn. 

Interessante opleidingen

 Jeugdwet; werken met de richtlijnen jeugdhulp in het kader van de jeugdwet

Na afloop van de inspiratiesessie ben je bekend met de richtlijnen en de bedoeling van de jeugdwet

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen; goed genoeg opvoederschap

Na afloop van de inspiratiesessie ken je de 14 condities van goed genoeg opvoederschap en weet je deze toe te passen op casuïstiek.

Seksuele ontwikkeling; en het toepassen van de Richtlijnen jeugdhulp

Na afloop van de inspiratiesessie ben je bekend met de richtlijnen seksuele ontwikkeling

Het wetsvoorstel breed offensief.

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel Breed Offensief komt eindelijk in zicht. Wat wijzigt er en wat betekent dat voor mijn dagelijkse werk?

Complexe scheidingen en problemen van jeugdigen. Richtlijn jeugdhulp; scheiding en problemen van kinderen

Na afloop van de inspiratiesessie is je actuele kennis rondom complexe scheiding weer helemaal opgefrist en up to date

De Meldcode; signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling. Richtlijn kindermishandeling.

Na afloop van de inspiratiesessie ben je bekend met de meldcode en de richtlijn kindermishandeling

REFLECTIE, Intervisie & Begeleiding

Klankbordsessies

Klankbordsessie voor professionals en leidinggevenden binnen het sociaal domein. Wat houdt het in? Met minimaal twee professionals van Sociaal Domein Online sparren over jouw ingebrachte vraagstuk. We gaan aan de slag met jouw uitdaging, dilemma of vraagstuk. We zorgen voor reflectie, handreikingen en faciliteren je in actuele methodieken.

Intervisie

Intervisie wordt begeleid door een gespreksleider en een intervisiebegeleider. Deelnemers brengen een vraag, probleem of casus in over hun werksituatie. De nadruk ligt op het uitwisselen van feedback, ervaringen delen, experimenteren en het stellen van vragen.

Methodisch Reflecteren

Een programma waarin methodieken, reflectie, beroeps ethische richtlijnen en intervisie worden gecombineerd. Werk jij als jeugd- en gezinsprofessional, ben jij werkzaam in sociale teams of in een hulpverleningsorganisatie? Dan is dit echt wat voor jou!