ADVIES EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Advies

Heb je een vraag over een implementatie of doorontwikkeling in het sociaal domein, dan kun je ons vrijblijvend je vraag stellen en denken we graag met je mee. Ook kunnen wij advies opdrachten voor jou of jouw organisatie vervullen. Denk o.a. aan het implementeren van resultaatgerichte jeugdhulp, overlegvormen in het sociaal team, methodische analyseren, de brede vraagverheldering in het sociale team, regiefunctie implementeren in het sociaal domein, advies over de crisisroute, inzet van SKJ geregistreerde medewerkers en de “tenzij” principes en het opstellen van een protocol t.a.v. de meldcode.


Kosten
Advies en expertise: €99,- per uur
Gespreksleider: €555,- per dagdeel voor 1 professional en €999,- voor 2 professionals.

Organisatieontwikkeling

We geven advies t.a.v. de aanmeld en verwerkingsprocessen in uw sociale teams. Hoe komt informatie binnen, hoe wordt het zo efficiënt mogelijk afgehandeld. Welke kwaliteiten heeft u in uw team en welke kwaliteiten heeft u nog nodig? We adviseren ook t.a.v. formatie, communicatie, scholing en efficiënte werkprocessen.


Kosten
Advies en expertise: €99,- per uur
Gespreksleider: €555,- per dagdeel voor 1 professional en €999,- voor 2 professionals.