ADVIES & ORGANISATIEONTWIKKELING

Advies

Heb je een vraag over een implementatie of doorontwikkeling in het sociaal domein? Je kunt ons vrijblijvend je vraag stellen, we denken graag met je mee. Ook kunnen wij adviesopdrachten voor jou of jouw organisatie vervullen. Denk o.a. aan het implementeren van resultaatgerichte jeugdhulp, overlegvormen in het sociaal team, methodisch analyseren, de brede vraagverheldering in het sociale team, regiefunctie implementeren, advies over de crisisroute, inzet van SKJ geregistreerde medewerkers en de ‘tenzij principes en het opstellen van een protocol t.a.v. de meldcode.

Investering
Advies en expertise: € 99,- per uur
De kosten voor de inzet van een gespreksleider zijn € 555.- per dagdeel en € 999.- voor de inzet van twee gespreksleiders.

Organisatieontwikkeling

We geven advies over aanmeld- en verwerkingsprocessen in uw sociale teams. Hoe komt informatie binnen? Hoe wordt het zo efficiënt mogelijk afgehandeld? Welke kwaliteiten heeft uw team en welke kwaliteiten heeft u nog nodig? We adviseren ook over formatie, communicatie, scholing en efficiënte werkprocessen.

Investering
Advies en expertise: € 99,- per uur
De kosten voor de inzet van een gespreksleider zijn € 555.- per dagdeel en € 999.- voor de inzet van twee gespreksleiders.