Mandy Peper

Door mijn fascinatie voor verandering ,mijn interesse in dat wat mensen beweegt en mijn grote mate van zelfreflectie weet ik binnen korte tijd te verbinden en de vaak lastig te bespreken onderwerpen op tafel te krijgen. Mijn houding kenmerkt zich door oog te hebben voor en respectvol om te gaan met verschillende belangen. Door mijn oprechte nieuwsgierigheid en dosis energie weet ik mensen te enthousiasmeren, inspireren en motiveren. Zelfs wanneer er gevoelige onderwerpen op tafel liggen!

Twaalf adviezen voor ‘best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren’

Maak (financiële) ruimte voor experimenteren en geef als ministeries één integrale opdracht tot transformeren. Stel als zorgregio’s en schoolbesturen een integrale visie op passend onderwijs en jeugdhulp voor kwetsbare jongeren vast en ontwikkel samen met de gespecialiseerde jeugdzorg en onderwijsinstellingen alternatieven voor geslotenheid. Deze, en nog acht adviezen staan in het rapport Onderwijs bij kleinschalige …

Twaalf adviezen voor ‘best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren’ Lees verder »

Bestaanszekerheid eerst! Tijd voor een Paradigmashift.

Wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn vond de beroemde ‘paradigmashift’ uit. Die term wordt veel gebruikt, maar niet altijd goed begrepen. Kuhn deed onderzoek naar revoluties in de wetenschap. Ze ontdekten dat wetenschappers niet anders gaan denken omdat het oude paradigma niet meer werkt. Ook al zien ze dat het oude paradigma niet meer werkt, ze zullen er …

Bestaanszekerheid eerst! Tijd voor een Paradigmashift. Lees verder »

‘Er zou meer verontwaardiging moeten zijn over de 40.000 daklozen’

Een jaar na de brandbrief is het daklozenprobleem allerminst opgelost. Dat zegt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen die opnieuw een oproep doet om meer aandacht te vragen voor het probleem. “We hebben het over 40.000 mensen. Daar zou meer verontwaardiging over moeten zijn”, zegt hij in Spraakmakers. “Er zit wel enige ontwikkeling in”, zegt de …

‘Er zou meer verontwaardiging moeten zijn over de 40.000 daklozen’ Lees verder »

Campagne: Stop armoede en dakloosheid: de kostendelersnorm uit de wet!

De kostendelersnorm moet uit de wet! Steeds meer mensen vallen buiten de boot in ons welvarende land. Dat is tijdens de coronacrisis wel duidelijk geworden. Zij moeten naar de voedselbank om te kunnen eten. De kostendelersnorm, die nu vijf jaar bestaat, maakt dat nog meer mensen naar de voedselbank moeten. Want als je met meer …

Campagne: Stop armoede en dakloosheid: de kostendelersnorm uit de wet! Lees verder »

Onderzoek Ongewensten en gemeentegrenzen. Het is een wrang effect van de decentralisatie van de zorg: kwetsbare burgers worden aan de gemeentegrenzen geweigerd omdat ze dure zorg nodig hebben.

‘Wij zijn geen Swiebertjes’ Het is een wrang effect van de decentralisatie van de zorg: kwetsbare burgers worden aan de gemeentegrenzen geweigerd omdat ze dure zorg nodig hebben. Er is een groep ‘ongewensten’ ontstaan die elke gemeente liever ziet vertrekken. Binckhorstlaan 119-1 in Den Haag is geen prettige plek om te wonen. Het is een kantoorkolos …

Onderzoek Ongewensten en gemeentegrenzen. Het is een wrang effect van de decentralisatie van de zorg: kwetsbare burgers worden aan de gemeentegrenzen geweigerd omdat ze dure zorg nodig hebben. Lees verder »

Oproep: gezamenlijk de praktijk verbeteren met monitoring – Doe mee

Aanknopingspunten voor zinvolle monitoring Artikel 17 december 2020 Hoe volgen professionals de resultaten van hun werk en wat betekent dit voor zinvolle monitoring? Movisie onderzocht de gebruikte monitoringsystemen en de manier waarop organisaties die inzetten. Dat biedt volop aanknopingspunten om het registreren zinvoller te maken. Ook met behoud van de huidige instrumenten. ‘Het initiatief voor …

Oproep: gezamenlijk de praktijk verbeteren met monitoring – Doe mee Lees verder »