Summer Koster

Pleger seksueel misbruik legt steeds vaker contact via sociale media

Kinderen die het slachtoffer worden van seksueel misbruik, komen steeds vaker via sociale media in contact met de dader. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. In meer dan een kwart van de onderzochte zaken werd vorig jaar het eerste contact met het slachtoffer via apps als Snapchat en Tiktok gelegd. Twee jaar …

Pleger seksueel misbruik legt steeds vaker contact via sociale media Lees verder »

Geweld hoort nergens thuis

Inclusief podcast advies. Overal in het land wordt er gewerkt aan een toekomst met minder geweld. Dit gaat gepaard met verschillende projecten en betrokken mensen die zich hier hard voor maken. Deze ambitie is samengesteld in het actieprogramma “Geweld hoort nergens thuis” Wij nemen je graag even mee naar onze gezamenlijke opdracht om het huiselijk …

Geweld hoort nergens thuis Lees verder »

Indringende adviezen: breng menselijke maat terug in de wijk. Hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van onder meer werkloosheid, schulden en eenzaamheid komen?

Hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van onder meer werkloosheid, schulden en eenzaamheid komen? Het is een van de meest urgente opgaven van dit moment. Hoe kunnen we het huidige systeem openbreken, leren van het verleden en in actie …

Indringende adviezen: breng menselijke maat terug in de wijk. Hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van onder meer werkloosheid, schulden en eenzaamheid komen? Lees verder »

Uitvraag Wmo-BW-kosten: CBS beantwoordt veelgestelde vragen

Centrumgemeenten is gevraagd om voor 29 januari de kostengegevens van 2019 voor de cliënten Wmo-beschermd wonen aan te leveren bij het CBS. Dit vanwege de uitstroom van cliënten naar de Wlz-ggz. Het CBS maakte een overzicht van vragen van centrumgemeenten over deze uitvraag. Het overzicht bevat de meestgestelde vragen en antwoorden daarop bij de aanlevering …

Uitvraag Wmo-BW-kosten: CBS beantwoordt veelgestelde vragen Lees verder »

‘Bijstandszaak’ Wijdemeren staat niet op zichzelf: ‘Zakgeld kinderen moest terug’

De zaak van de anonieme vrouw met bijstand die 7000 euro moet terugbetalen omdat ze boodschappen kreeg, lijkt niet op zichzelf te staan. Uit de tientallen reacties en persoonlijke verhalen die op sociale media worden gedeeld, blijkt dat meer mensen in de bijstand problemen hebben gehad met hun gemeente. Amma Asante van de landelijke Cliëntenraad zei …

‘Bijstandszaak’ Wijdemeren staat niet op zichzelf: ‘Zakgeld kinderen moest terug’ Lees verder »

Conflictscheiding: ouders worden het meestal samen eens hoe ze na de scheiding voor hun kinderen gaan zorgen. Soms ontstaat een conflict, bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg.

Ouders worden het meestal samen eens hoe ze na de scheiding voor hun kinderen gaan zorgen. Soms ontstaat een conflict, bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg. Voor kinderen is het schadelijk als ouders veel ruzie maken. Als ouders er samen en met hulp niet uitkomen, dan kunnen zij de rechter verzoeken om een beslissing. De …

Conflictscheiding: ouders worden het meestal samen eens hoe ze na de scheiding voor hun kinderen gaan zorgen. Soms ontstaat een conflict, bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg. Lees verder »

‘We plakken te snel een etiket op kinderen die zich iets anders gedragen’

Ouders labelen hun kind snel met adhd of autisme als het zich iets anders gedraagt. Psychiater David Con stelt dat die labels vergaande consequenties hebben. Discussies over de GGZ staan enorm in de belangstelling. Een recente uitzending vanDe Monitor maakte dat weer duidelijk. Tegelijkertijd gaat het om zorgen. Over jongeren met een opeenstapeling van labels als …

‘We plakken te snel een etiket op kinderen die zich iets anders gedragen’ Lees verder »

“We moeten af van de automatische redeneringen in de jeugdzorg”

Jeugdzorg Nederland maakte na de eerste coronagolf het online magazine ‘Jeugdzorg in coronatijd’. Een aantal leden vertelt hoe zij die periode hebben ervaren en wat ze hebben geleerd. Die lessen kunnen we goed gebruiken nu de crisis voortduurt. Twee bestuurlijke rollen vervullen tijdens een nieuwe situatie als de coronacrisis, Arina Kruithof, bestuurder bij Jeugdzorg Rotterdam Rijnmond en …

“We moeten af van de automatische redeneringen in de jeugdzorg” Lees verder »

Raad EU vraagt herziening Europese richtlijn aanbesteden sociaal domein

17-12-2020 bron: Inkoop Sociaal Domein Op 26 november 2020 heeft de Europese Raad voor Concurrentievermogen van de Europese Unie zich uitgesproken richting de Europese Commissie en dringt aan op een herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijn. Met name noemt zij die sectoren waar slechts een marginaal grensoverschrijdend effect aanwezig zou zijn zoals zorg voor jeugdigen en …

Raad EU vraagt herziening Europese richtlijn aanbesteden sociaal domein Lees verder »

Academische werkplaatsen

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw), financiert twaalf regionale academische werkplaatsen die zich bezighouden met het verbeteren van de jeugdhulp en vragen over transformatie. Binnen deze werkplaatsen delen gemeenten, praktijkinstellingen, universiteiten en hogescholen, ouders en jongeren hun kennis. Het doel hiervan is om de samengebrachte kennis toegankelijk te maken voor alle gemeenten. De …

Academische werkplaatsen Lees verder »