Summer Koster

Toegang Sociaal Domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking

https://www.toegangsociaaldomein.nl Een toegankelijk sociaal domein Voor mensen met een licht verstandelijke beperking Deze website is voor gemeenten om te helpen de toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking zo eenvoudig mogelijk te maken. HulpSinds 2015 is de gemeente de plaats geworden waar inwoners hulp kunnen vragen in het sociaal domein. …

Toegang Sociaal Domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking Lees verder »

Sociale cohesie leidt tot minder jeugdhulp

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/sociale-cohesie-leidt-tot-minder-jeugdhulp.9617056.lynkx Het gebruik van jeugdhulp varieert tussen gemeenten, zo bleek deze week uit CBS-cijfers. Gemiddeld maakte in 2018 een op de tien jongere gebruik van een vorm van jeugdhulp, met uitschieters naar boven en naar beneden. Die verschillen zijn zelfs tussen buurgemeenten heel groot. Binnenlands Bestuur vroeg enkele van die gemeenten naar een verklaring daarvoor. Sociale cohesie en …

Sociale cohesie leidt tot minder jeugdhulp Lees verder »

Landelijke cijfers jeugdhulp geven geen grip op lokale hulp

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Landelijke-cijfers-geven-geen-grip-op-lokale-hulp   Uit de nieuwste CBS-cijfers blijkt dat de groei van het jeugdhulpgebruik door kinderen en jongeren tot 18 jaar sinds de decentralisatie iets lijkt af te zwakken. ‘Maar het aantal kinderen en jongeren dat hulp krijgt is nog steeds hoog’, zegt Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Bovendien zijn er grote …

Landelijke cijfers jeugdhulp geven geen grip op lokale hulp Lees verder »

Leren in Sociaal Werk – tools

Werken aan je vakmanschap en op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het werkveld? Logisch toch, als sociaal werker maak je immers het verschil in het dagelijks leven van mensen. Maar hoe doe je dat, leren in de hectiek van alle dag?  Dat kan nu eenvoudig met de online tool Lereninsociaalwerk.nl. Aan de hand van praktijksituaties …

Leren in Sociaal Werk – tools Lees verder »

Professionele besluitvorming

Op Movisie wordt aandacht gevraagd voor de professionele besluitvorming in het Sociaal Domein. Als professionals maken we dagelijks gebruik van onze vaardigheden en intuïtie bij het maken van besluiten. Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van het sociaal werk. Maar hoe verloopt die besluitvorming, welke factoren en actoren spelen daarbij een …

Professionele besluitvorming Lees verder »

Bluezones in de jeugdhulp

Een Blue Zone is gedefinieerd als een gemeente waar in 2017 substantieel minder specialistische jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming is geboden. Substantieel minder is gelijk aan of minder dan twee derde van het landelijk gemiddelde. Dat betekent onder meer dat het gebruik van jeugdhulp gelijk is aan of onder de 6,6 procent ligt; het landelijk gebruik …

Bluezones in de jeugdhulp Lees verder »

Burgervoogd

In sociale vraagstukken wordt er aandacht gevraagd voor de burgervoogd. Mensen die zich persoonlijk betrokken voelen bij kinderen en vanuit de samenleving een opvoedrol opzich nemen. Vooral in de jeugdzorg zou dit een goede ontwikkeling kunnen zijn. Is de burgervoogd een manier om het verschil te maken voor kinderen?