BEROEPSREGISTRATIE

Sociale professionals werken in een team of alleen. De functie van professionals in het sociaal domein kan erg verschillend zijn en is wisselend qua invulling. Door je te registreren als sociaal of jeugdzorg werker laat je zien dat je tot een professionele beroepsgroep behoort; met een eigen kennisgebied en met door de beroepsgroep gehanteerde normen die aangeven wat gewenst gedrag van professionals is. Met je registratie laat je zien dat het werk waar je voor staat vakmanschap is, dat je kwaliteit levert en dat je je vak serieus neemt. Je laat zien dat je een vak uitoefent dat niet zomaar door anderen gedaan kan worden  Dat geeft veel professionals steun, verbondenheid en beroepstrots.