Breng laagdrempelige hulp voor jongeren onder de aandacht

Delen op Social Media

Bied jongeren laagdrempelige hulp

Corona haalt ook de wereld van jongeren flink overhoop. De lockdown en de gevolgen van de coronacrisis vormen een uitdaging voor hen. Het is belangrijk om hier als professional extra oog voor te hebben. Maar waar kun je op letten? Op deze pagina’s lees je tips voor het contact met jongeren en jongvolwassenen in coronatijd.

Breng laagdrempelige hulp voor jongeren onder de aandacht

Er zijn steeds meer jongeren die zich eenzaam en geïsoleerd voelen. Heb daarom extra aandacht voor het mentale welzijn van jongeren en jongvolwassenen. 

Wijs jongeren op de laagdrempelige initiatieven die er zijn om andere jongeren (digitaal) te ontmoeten, voor een luisterend oor of laagdrempelige hulp: 

 • Is een jongere eenzaam? Op de website van eenzame jongeren staan initiatieven waarbij jongeren elkaar (digitaal) kunnen ontmoeten.
 • Op de pagina Wie kan helpen? staan websites waar jongeren en jongvolwassenen terecht kunnen voor steun, hulp of een luisterend oor. De website en organisaties waar jongeren terecht kunnen zijn ingedeeld in de thema’s: Steun (en even je verhaal kwijt), Mentale gezondheid, Gezondheid, Veiligheid en Ontevreden.
 • Op de website Jongerenhulponline kunnen jongeren op een makkelijke manier de meest geschikte online hulp of advies vinden. Anoniem en gratis. Er zijn op dit moment 6 organisaties in opgenomen.
 • Gaat het niet goed met een jongere? Zij kunnen ook altijd contact opnemen met de huisarts om hier over te praten.

Luister naar wat jongeren nodig hebben

Het toekomstperspectief van jongeren verandert door de coronacrisis. Stages gaan in veel gevallen niet door of de invulling is anders dan gepland, er ontstaat studievertraging en (bij)banen vallen weg. Blijf hen motiveren om te ontdekken welke stappen ze kunnen zetten en welke talenten ze willen ontwikkelen. Luister als professional daarom goed naar wat jongeren zelf willen en kunnen. Houd wel rekening met wat in deze context realistisch en haalbaar is. Bekijk samen de mogelijkheden om invulling te geven aan het veranderende toekomstperspectief. Wat kan er nog wel? En wat hebben jongeren nodig?

Heb aandacht voor de impact van de coronamaatregelen op het leven van jongeren

Laat jongeren pas los als ze een stabiele basis hebben op het gebied van werk en inkomen, onderwijs, welzijn, support en wonen. Praat met hen over hoe deze coronatijd invloed heeft op hun leven en maak samen afspraken. Werk bijvoorbeeld met de kleurcodes rood (meteen actie ondernemen) oranje (extra contact met jongere en netwerk nodig), groen (geen urgente actie vereist). Bespreek ook de leuke dingen. Wat gaat er wél goed of wat is juist wel heel fijn? En: hoe maak je er tijdens de lockdown toch wat van? Kijk voor inspiratie op de pagina Wat kan er wel? voor jongeren.

Wil je weten hoe de maatregelen tegen corona gevolgen hebben voor jongeren en jongvolwassenen? En hoe zij geraakt worden in hun ontwikkeling? Lees dan de oproep Jongvolwassenen, de koplopers voor de maatschappij van de toekomst.

Support

Check bij jongeren en jongvolwassenen regelmatig hoe het gaat en wat ze nodig hebben. Denk met hen mee hoe ze binnen de maatregelen zo goed mogelijk contact kunnen onderhouden met hun netwerk. Misschien wonen vrienden en familie wel ver weg. Ook hebben sommige jongeren zich meer teruggetrokken en voelen daardoor een drempel om weer contact te zoeken met anderen. Heb ook aandacht voor (eerstejaars)studenten die door de online lessen en weggevallen bijbaantjes weinig gelegenheden hebben gehad om nieuwe mensen te leren kennen. Probeer samen te werken met personen in het netwerk van de jongeren, zoals ouders, vrienden, jongerenwerkers of docenten. Denk ook aan het inzetten van een (videobel)maatje, wijs de jongere op platforms waar hij of zij nieuwe mensen kan leren kennen en houd in de gaten wat de gemeente en het jongerenwerk aan initiatieven organiseren. 

Wonen

 • Bespreek de woonsituatie. Lukt het nog om de huur te betalen? Wellicht is er minder inkomen door bijvoorbeeld het wegvallen van uren in een flexcontract.
 • Zijn er zorgen om huisvesting? Er zijn verschillende maatregelen aangekondigd waardoor er tijdens de coronaperiode in principe geen uithuiszettingen plaatsvinden. Bekijk voor meer informatie ook de pagina Zorgen over geld in coronatijd.
 • Woont de jongere in een instelling? Organiseer extra bijeenkomsten of bewonersvergaderingen om de situatie en maatregelen vanuit de Rijksoverheid te bespreken. Praat ook met de jongeren over wat dit betekent voor de regels op de groep. Belangrijke onderwerpen om te bespreken zijn bijvoorbeeld: 
  º Bezoek en verlof. De jongeren van Jeugdwelzijnsberaad adviseren om vast te leggen hoeveel bezoek jongeren per week mogen ontvangen. Zo blijft het aantal bezoekers van buiten de instelling beperkt, maar hoeven jongeren niet te kiezen tussen familieleden.
  º Vrijetijdsbesteding, sport en bewegen. Organiseer juist nú extra activiteiten en betrek jongeren bij de organisatie ervan. Deelname aan een fysieke activiteit kan hen helpen bij hun sociale ontwikkeling, sociale interactie en integratie. Lees in deze publicatie meer over het belang van sporten in groepsverband.
 • Werk je met dak- en thuisloze jongeren? Kijk dan op het platform Iedereen onder een dak.

School en werk

Steun jongeren en jongvolwassenen bij het afronden van een opleiding en het behalen van een diploma. Zeker in deze tijd vergt dat extra inspanning. Sommige jongeren en jongvolwassenen verliezen hun motivatie door de online lessen. Ook is het door het verminderde contact met medestudenten en docenten moeilijker om de leerstof bij te houden. Als professional is het belangrijk om te weten hoe dit is voor de jongere met wie je contact hebt. Wat heeft hij of zij nodig? Soms bieden praktische oplossingen als een studiemaatje of het maken van een dagplanning uitkomst.

De werkloosheid onder jongeren is sinds het uitbreken van het coronavirus sterk gestegen. Daarom is het belangrijk om hen te helpen hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Houd ook de groep jongvolwassenen in een kwetsbare positie in de gaten. Voor hen is het niet gemakkelijk om deel te nemen aan het reguliere onderwijs of de arbeidsmarkt.

 • Nibud heeft een GeldChecker-special met daarin concrete tips voor jongeren over hoe ze weer aan werk kunnen komen als hun (bij)baan op de tocht staat.
 • Lees hier wat de gemeenten Arnhem en Amsterdam doen om jongeren te helpen.
 • Bekijk de online verbetertool voor wat werkt bij het succesvol begeleiden van jongeren naar werk. Aan de hand van zeven thema’s kun je je eigen aanpak testen en aanpassen.

Inkomen en schulden

 • Signaleer bij jongeren op tijd stress of zorgen over hun inkomen. Veel banen zijn door de coronacrisis weggevallen, vooral bij jongeren of jongvolwassenen met een 0-urencontract. Deze financiële stress kan ook een negatieve invloed hebben op andere leefdomeinen.
 • Maak samen een plan als jongeren door weggevallen inkomsten de huur niet kunnen betalen. Door het maken van een plan wordt het duidelijk wat de knelpunten en prioriteiten zijn en welke ondersteuning nodig is. Kijk op de pagina Zorgen over geld in coronatijd voor meer informatie. 
 • Zijn er vragen over welke rechten jongeren op werkgebied hebben? Kijk op de website van FNV. Jongeren met zorgen kun je ook verwijzen naar de pagina Werk en bijbaan, of je kunt samen de tips die hierop staan, bespreken.
 • Bekijk de GeldChecker-special waarin concrete tips staan over inkomensondersteuning en vermindering van inkomsten.
 • Lees meer over oorzaken en aanpak van schulden bij jongeren op de site van 16-27.

Welzijn

Meerdere onderzoeken laten zien dat het sinds de coronacrisis niet goed gaat met het welbevinden van jongeren en jongvolwassenen. Er spelen bijvoorbeeld gevoelens van impasse, onvrede, eenzaamheid en somberheid. Waarom heeft deze coronatijd zoveel invloed op hoe jongeren zich voelen? Laatste actualisatie: 17 februari 2021

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Gevolgen-coronavirus-grote-uitdaging-voor-jongeren

Afbeelding van Bishnu Sarangi via Pixabay

Ontdek meer

Volledige overzicht bekijken?

Klik op de onderstaande knop

Scroll naar boven