ONDERWIJS

Wat werkt bij de succesvolle toeleiding van jongeren naar werk?

De meeste jongeren slagen er goed in om zelf op zoek te gaan naar een passende baan of opleiding. Toch is er in Nederland nog steeds een relatief grote groep jongeren in een kwetsbare positie. Zij hebben geen betaald werk, volgen geen onderwijs en/of worstelen met complexe problemen (verslaving, schulden, dak- en thuisloosheid). Het dossier …

Wat werkt bij de succesvolle toeleiding van jongeren naar werk? Lees verder »

Geen kind in Nederland mag opgroeien in armoede

28 maart 2019 In 2030 mag geen kind in Nederland meer in armoede opgroeien. Dat is het doel van de Alliantie Kinderarmoede, waaraan honderd organisaties zich op 26 maart hebben verbonden. Sinds 2017 stelt het kabinet jaarlijks 85 miljoen euro extra ter beschikking aan gemeenten, zodat kinderen en jongeren die leven in armoede toch kunnen …

Geen kind in Nederland mag opgroeien in armoede Lees verder »

Nieuwe ambities voor aanpak laaggeletterdheid

Om laaggeletterdheid aan te pakken, trekt het kabinet € 425 miljoen uit in de periode 2020-2024. Dat is ruim € 35 miljoen méér dan in de periode 2015-2019. Onderdeel van de nieuwe aanpak is onder andere om meer mensen te bereiken die Nederlands als moedertaal hebben. Ook komt er geld beschikbaar om mensen te leren omgaan met een computer of smartphone. Minister Van Engelshoven (OCW), minister De Jonge …

Nieuwe ambities voor aanpak laaggeletterdheid Lees verder »

Verbeteringen nodig in Sociaal beleid

Alkmaar, Pekela, Veendam en Werkendam hebben hun sociaal beleid het best op orde. Dat oordeel velt de FNV in haar tweejaarlijkse Lokale Monitor, waarin onderdelen van het sociaal beleid van gemeenten worden getoetst. 135 gemeenten hebben aan de monitor meegewerkt. Er zijn grote verschillen in het gevoerde sociaal beleid van gemeenten en er kan nog …

Verbeteringen nodig in Sociaal beleid Lees verder »