Websites Jeugd

PrivacyApp voor Jeugdhulp en jeugdbescherming

Het is soms een hele zoektocht voor jou als professional. Hoe ga je om met privacy gegevens? De privacyApp kan je hierbij helpen! De privacyapp helpt je op het gebied van gegevens delen, privacy en het beroepsgeheim. Ga naar: https://www.jeugdconnect.nl/privacy/Klik vervolgens je rol aan. Volg de stappen in de app en je hebt inzichtelijk wanneer …

PrivacyApp voor Jeugdhulp en jeugdbescherming Lees meer »

Tweede Kamer wil resultaten in plaats van toekomstvisies

Steeds meer kinderen krijgen lichte hulp, terwijl er voor kinderen en gezinnen met zware problemen te weinig geschikte hulp is. Gesloten jeugdhulp zou op termijn moeten verdwijnen, maar dan moet er wel geïnvesteerd worden in alternatieven. De leeftijdsgrens voor jeugdzorg moet omhoog naar 21 jaar. Er moet meer gestuurd worden op de inzet van bewezen …

Tweede Kamer wil resultaten in plaats van toekomstvisies Lees meer »

Eis supervisie: Je wordt een betere hulpverlener

Meer kennis de jeugdhulp in, dat is de kern van het ‘lerend stelsel’ waar Peter Dijkshoorn zich hard voor maakt. Niet alleen de jeugdhulpprofessional moet dit opeisen, ook zorginstellingen. “Vind niet zelf het wiel uit. Zonde van je energie! In elke lastige situatie is er een collega die al honderd keer met dat bijltje heeft …

Eis supervisie: Je wordt een betere hulpverlener Lees meer »

AUGEO Foundation – zestal app voor jou als professional bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld

Geef kindermishandeling geen toekomst.De Augeo Foundation heeft een zestal apps ontwikkeld om jou als professional ook mobiel te steunen bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Allen gebundeld in de Qurve app. Lees hoe de apps werken en download. Heb je de al toegang tot de Qurve app? Kies in het Menu ‘Qurves’ en …

AUGEO Foundation – zestal app voor jou als professional bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld Lees meer »

Psychiatrische expertise: problematiek gezin sneller herkend

Jeugdbescherming Regio Amsterdam begeleidt gezinnen die kwetsbaar zijn in het veilig opvoeden van hun kinderen. Het helpt kinderen op te groeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Sinds 2016 worden gezinsmanagers ondersteund door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige vanuit de GGD en Arkin. Deze specialist kan, als daar aanleiding toe is, …

Psychiatrische expertise: problematiek gezin sneller herkend Lees meer »

Signalenkaart: Huiselijk geweld en kindermishandeling

Signalenkaart Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld. De signalenkaarten vind je hier In 2019 is de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld. De verbeterde meldcode …

Signalenkaart: Huiselijk geweld en kindermishandeling Lees meer »

NJI-Normale uitdagingen voor kinderen, jongeren en hun ouders

De meeste kinderen in Nederland ontwikkelen zich zonder al te veel problemen tot autonome en sociale volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Ouders maken zich wel eens zorgen en hebben vragen over de opvoeding en het opgroeien van hun kinderen. NJI heeft in deze download een beschrijving gemaakt van de normale uitdagingen …

NJI-Normale uitdagingen voor kinderen, jongeren en hun ouders Lees meer »

Scroll naar boven