Inspiratiesessie – Systeemgerichte benadering bij schoolverzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Het recht op onderwijs van kinderen wordt in Nederland beschermd door het verplicht stellen daarvan, vastgelegd in de leerplichtwet.

Kinderen moeten naar school.

Het uitvallen van kinderen in het onderwijs kan verschillende oorzaken hebben. Als kinderen regelmatig school missen, spijbelen, zich ziek melden of ziek gemeld worden dan is er meer aan de hand en dat geeft reden tot zorg. Verzuim kan verschillende redenen hebben, waaronder problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling, de gezinssituatie of de sociaal-maatschappelijke context van het kind en zijn gezin.  Redenen waardoor het kind van zijn leerrecht verstoten wordt.

Om een omslag te maken van leerplicht naar leerrecht is het belangrijk om het kind in zijn eigen sociale context te zien en vanuit het leerrechtperspectief van het kind te handelen. Niet het verzuim en het moeten centraal maar het kind in zijn context en zijn leerrecht.

Van moeten naar ontmoeten – een systeemgerichte benadering van schoolverzuim. Een zoektocht naar anders kijken en denken in het landschap van schoolverzuim. Naar de ruimte om kinderen en ouders aan te spreken op hun onderlinge relaties, hun kracht, talenten, authenticiteit en de unieke waarde daarvan. Omdat in de wederkerige interactie tussen de mens en zijn systeem de beste aangrijpingspunten liggen voor een passende benadering, zowel voor het individu, zijn systeem als de maatschappij.

 

Deelnemen? Mail naar info@sociaaldomeinonline.nl

Datum

jun 17 2020
Expired!

Tijd

9:00 am - 11:00 am

Kosten

Pay as you like

Locatie

Zoom

Next Occurrence

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *