Samenwerken in het Sociaal Domein Module 1 De bedoeling van het Sociaal Domein

Module 1 De bedoeling van het Sociaal Domein

Deze module gaat dieper in op de basis van het sociaal domein en maakt onderdeel uit van het programma Samenwerken binnen het Sociaal Domein de module is los te volgen of als onderdeel van het complete programma.

Wat is de grondslag van de verschillende wetten, waar is het voor bedoeld?

Kennis van de wmo, schuldhulp, participatiewet, jeugdwet en leerplicht en passend onderwijs als onderdeel van het sociaal domein staan centraal. Ook de opdracht van de decentralisatie komt aanbod. Wat is eigen kracht? En wat wordt er bedoeld met het familiegroepsplan? Hoe deel je gegevens? En als er meerdere vragen zijn rondom casuistiek, welke wet is dan leidend?

In deze module leren deelnemers kennis van de verschillende weten en kunnen ze adhv casuïstiek beoordelen welke wet voorliggend is en vanuit welk perspectief er gehandeld wordt. Deelnemers krijgen meer zicht op de mogelijkheden rondom maatwerk en we staan stil bij de transtieopgave en de bedoeling van de transitie.

Deze module gaat dieper in op de basis van het sociaal domein. Wat is de grondslag van de verschillende wetten, waar is het voor bedoeld?

Kennis van de wmo, schuldhulp, participatiewet, jeugdwet en leerplicht en passend onderwijs als onderdeel van het sociaal domein staan centraal. Ook de opdracht van de decentralisatie komt aanbod. Wat is eigen kracht? En wat wordt er bedoeld met het familiegroepsplan? Hoe deel je gegevens? En als er meerdere vragen zijn rondom casuistiek, welke wet is dan leidend?

In deze module leren deelnemers kennis van de verschillende weten en kunnen ze adhv casuïstiek beoordelen welke wet voorliggend is en vanuit welk perspectief er gehandeld wordt. Deelnemers krijgen meer zicht op de mogelijkheden rondom maatwerk en we staan stil bij de transtieopgave en de bedoeling van de transitie.

Nadat verhelderd is wat de bedoeling van het sociaal domein is en welke wetten daarin ten grondslag liggen gaan we dieper in op de perspectieven en rollen die binnen het sociaal domein spelen. Wat betekent de rol voor je functie en vaardigheden. Ben je binnen het sociaal domein, hulpverlener? Handhaver? Klantmanager of regisseur? Welke taken horen daarbij? En hoe ga je daarin om met botsende belangen en dilemma’s in de praktijk. Hoe weeg je af of iemand recht heeft op een maatwerk budget? En wat hoort bij een adequate vraagverheldering? Hoe kom je vanuit die verschillende rollen tot samenwerking.

Doelen

Na het volgen van de training hebben deelnemers:

1  Basiskennis van de wetten die een belangrijke rol spelen in het sociaal domein

2 Kennis van het delen van gegevens, wanneer wel en wanneer niet?

3 Kennis van maatwerk, welke wet is soms voorliggend en hoe pas je maatwerk toe?

4 Kennis van de transformatie opgave en daarin de rol en functie van de professional.

5 Kennis van de verschillende rollen en opdrachten in het sociaal domein en n.a.v. casuïstiek die verschillende rollen en opdrachten ook kunnen vertalen naar opdracht t.a.v. maatwerk

6 Kennis van een gedegen analyse en vraagverheldering

7 Zicht op hun samenwerking, ondanks de meerzijdige partijdigheid en diverse belangen.

Duur: 2 dagdelen

Urenschema

1 september

9 - 12
Dagdeel 1
De bedoeling van het Sociaal Domein

15 september

9 - 12
Dagdeel 2
Welke rollen zijn er binnen het Sociaal Domein

Datum

sep 01 2021
Expired!

Tijd

2 dagdelen 1 en 15 september
9:00 am - 12:00 am
Schrijf je in!

Next Occurrence

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *