EXPERTISETEAM

De uitdaging

Jeugd- en gezinsteams, gemeenten, sociale teams, wijkteams en toegangen lopen vol met complexe casuïstiek. Op veel werkplekken is een wachtlijst ontstaan, is sprake van een hoge werkdruk en caseload. Heb je geen mogelijkheid tot structurele verlichting? Maar voor korte duur extra inzet en expertise nodig? Dan kan ons expertiseteam hierbij helpen.

Hoe werkt het?

“Doen wat nodig is”. We ondersteunen tijdelijk het team en daarbijbehorende vraagstukken. Concreet betekent dit dat we gericht in gesprek gaan, overleggen plannen en advies geven over de casuïstiek. Het gaat hierbij niet om het draaien van een volledige caseload, maar ondersteuning bij gerichte vraagstukken. Het is tijdelijk en van praktische aard.

Wat doen wij?

  • We zorgen voor een snelle analyse en gedegen vraagverheldering.
  • Bieden ondersteuning bij complexe meldingen.
  • We voeren taxatiegesprekken over onder andere complexe scheidingen, huiselijk geweld, verwaarlozing.
  • Zijn beschikbaar voor collegiale consultatie of als 2e betrokkene voor zeer complexe casuïstiek.
  • Springen in bij ‘crisis’.
  • We denken mee bij ingrijpende beslissingen binnen de hulpverlening.
  • We treden op als gespreksleider bij o.a. beschermtafels, veiligheidstafels, complexe scheidingen.

Ontmoet het Expertiseteam

Mandy Peper

Initiatiefnemer

Expertise: Organisatiepsycholoog, veranderprocessen, complexe casuïstiek, samenwerking, gespreksleider, Deep Democracy, gedragen besluitvorming

Summer Koster

Initiatiefnemer

Expertise: Veranderkundige, Jeugdwet, samenwerken, complexe casuïstiek, transitie, gesprekeleider, professionele standaarden, huiselijk geweld en kindermishandeling (meldcode)

Wendy Dikken

Expertiseteam lid

Expertise: Jeugd, complexe casuïstiek, onbegrepen gedrag, begeleiding, gespreksvoering, Jeugdwet, onderwijs

Klariena Bouma

Expertiseteam lid

Expertise: Jeugdwet, dossiervorming, onderwijs, autisme, weerstand en agressie

Marieke Jongman

Expertiseteam lid

Expertise: Complexe casuistiek, gedragswetenschapper, Deep Democracy, Acceptance Commitment Therapy (ACT)

Esther Kiemeney

Expertiseteam lid

Expertise: Transformatie, jeugd, teamcoaching, praktijkbegeleiding, casuïstiek

Margreet Timmer

Expertiseteam lid

Expertise: Gesprekken met kinderen over kindermishandeling, Signs of Safety, complexe scheidingen en conflicthantering, werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, oplossingsgericht werken

Jouw naam hier?!

Expertiseteam lid

Expertise: Het expertiseteam bestaat uit een team met gedreven en zeer kundige professionals met expertise op alle vlakken van het sociaal domein. Tóch  missen wij jouw expertise! Word Verbinder van Sociaal Domein Online en voeg je bij het Expertiseteam. 

Kom er bij!

Wees welkom!

Wil jij ook jouw expertise inzetten om mensen te helpen en om zo het sociaal domein nóg mooier en beter te maken? Word dan Verbinder en voeg je bij het Expertiseteam.