Gebiedsgericht werken blijft liggen bij de wijkagent

bodyworn-794099_1280

Rechercheurs zouden zelf meer de wijk in moeten gaan om situaties ter plekke te bekijken en burgers te bevragen, concluderen onderzoekers van Bureau Bervoets dat in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap in vier politieteams keek of meer ‘gebiedsgerichte opsporing’ mogelijk is. Echte samenwerking tussen ‘blauwe’ en ‘grijze’ politiemensen bleek lastig.

Gebiedskennis
Vooral bij hechte en gesloten gemeenschappen is gebiedskennis, dus kennis over de lokale historie, normen en zeden, van doorslaggevend belang bij de opsporing van criminele activiteiten, schrijven de onderzoekers in hun publicatie ‘Weten, doen en leren: Een proeftuinonderzoek naar gebiedsgerichte opsporing’. Al bekend is dat effectieve misdaadbestrijding valt of staat met een goede informatiepositie. De onderzoekers vinden dat gebiedskennis ook onder die informatiepositie valt en dat strikt genomen zou moeten worden gesproken van een ‘kennispositie’.

Gebiedsgerichte opsporing
De publicatie is een verslag van hun ‘proeftuinonderzoek’ in vier basisteams naar gebiedsgerichte opsporing: Gouda, Deventer, Utrecht-Heuvelrug (Rhenen) en Heusden. Bij gebiedsgerichte opsporing gaat het over recherchewerk waaraan anderen dan de recherche een aandeel hebben en waarbij kennis en informatie over een specifiek werkgebied een belangrijke rol spelen. Het gaat om kennis over subjecten, criminele families en hun gedragingen en soms zeer specifieke lokale normen en waarden, maar ook over de actualiteit in een werkgebied: wie is er erg actief als inbreker op het moment, wie is er weer vrij?

Actieplannen
De aanpak van lokale ondermijnende misdaad, waaronder drugshandel, vraagt om een intensievere samenwerking tussen recherche (grijze politiemensen) en uniformdienst (blauwe politiemensen). Veel signalen komen binnen bij de wijkagent en er is veel kennis over wijken, buurten en personen die daar leven. Die signalen en kennis bereiken alleen niet altijd de recherche. In het onderzoek is in de praktijk bekeken hoe gebiedsgerichte opsporing bijdraagt aan de lokale informatie van de politie, waaronder in de gesloten gemeenschappen waar de mensen van oudsher al ‘niet zo scheutig’ is met informatie voor de politie. De onderzoekers zochten samen met het politieveld naar kennis om de samenwerking van recherche en uniformdienst te verbeteren. Er kwamen actieplannen om de gebiedsgerichte opsporing verder te ontwikkelen en via interviews werd de voortgang geanalyseerd.

Samenwerking ‘lastig’
Door het delen van gebiedskennis met de recherche hebben wijkagenten meer inbreng gekregen in de opsporing. Het ging hierbij minder om diepgaande kennis over buurtdynamiek en de leefwereld van bewoners, terwijl die categorieën essentieel zijn voor opsporing in gesloten gemeenschappen. Ook de recherche ging het ‘blauw’ intensiever informeren, maar echte samenwerking bleek in de proeftuinen toch lastig door onder meer capaciteitsgebrek en cultuurverschillen. Zonder dichtbij de burger te zijn komt de politie, en zeker de recherche, moeilijk aan noodzakelijke lokale informatie en gebiedskennis. De onderzoekers geven aan dat het goed zou zijn om te bekijken of de recherche, net als de wijkagent, meer zelf de wijk in kan gaan om situaties ter plekke te bekijken en burgers te bevragen. ‘We bepleiten een ontwikkeling waarbij het grijs wat blauwer wordt en het blauw wat grijzer.’

Menukaart en stappenplan
De recherche zit vol met zaken en wijkagenten komen te weinig in de wijk, dus meer vragen van een of beide partijen is niet reëel, vinden de onderzoekers. Het vraagt een andere manier van werken op basis van een ander keuzeproces en het intelligenter indelen van tijd, taken en omgaan met elkaar. ‘Beide partijen kunnen elkaar versterken vanuit de gebiedsgerichte opsporing.’ Daarvoor levert het onderzoek een menukaart en een stappenplan voor eenheden en basisteams die er zelf mee aan de slag willen.

Moed en wijsheid
‘Dit kan een mooie start zijn om als politie na te denken over de rol die de wijkagenten, andere geüniformeerde politiemensen en de recherche spelen, schrijven de onderzoekers die weigeren om de toekomst somber in te zien. Ze bespeuren bij jonge politiechefs veel innovatiedrift. ‘Zij hebben per definitie minder boodschap dan de gerespecteerde oude garde aan wat ooit was en stellen graag werkwijzen ter discussie ten behoeve van goed politiewerk.’ De oude garde heeft dan weer kennis en ervaring. ‘Vereist zijn moed en wijsheid.’

https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/gebiedsgericht-werken-blijft-liggen-bij-de.258046.lynkx

Afbeelding van BodyWorn by Utility via Pixabay

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »