GESPREKSKAARTEN

Sociaal Domein Online gesprekskaarten

210 gesprekskaarten met prikkelende vragen over het sociaal domein. Onderverdeeld in 4 categorieën:

  • In gesprek
  • Participatie & inkomen
  • Jeugdwet
  • WMO

Een inspirerende manier om in gesprek te gaan over reflectie, visie, vaardigheden en sociale vraagstukken.