GEWELD HOORT NERGENS THUIS

Geweld hoort nergens thuis

Zesde voortgangsraportage GHNT

Zesde Voortgangsrapportage GHNT​​​​​(versie 20210618)Op koers ondanks een kwestie van lange adem Het programma Geweld hoort nergens (GHNT) loopt nog tot en met 31 december 2021. Daarmee is het laatste

Lees verder »

Geweld hoort nergens thuis

Inclusief podcast advies.

Overal in het land wordt er gewerkt aan een toekomst met minder geweld. Dit gaat gepaard met verschillende projecten en betrokken mensen die zich hier hard voor maken. Deze ambitie is samengesteld in het actieprogramma “Geweld hoort nergens thuis”

Wij nemen je graag even mee naar onze gezamenlijke opdracht om het huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen. Binnen het gehele sociale domein en keten hebben we hier een verantwoordelijkheid in. Ken jij het actieprogramma al? En hoe werken jullie hiermee samen? Hieronder een aantal uitgangspunten van het actieprogramma en graag attenderen we jullie ook op de heldere en informatieve podcast die we onderop met jullie delen.

Actieprogramma “Geweld hoort nergens thuis”.

De opgave van het nationale meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken.

We moeten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving. Dat is geen eenvoudige opgave, maar het is hoog tijd om aan de slag te gaan. Afwachten is geen optie meer. De duurzame oplossing zit in betere samenwerking tussen professionals, die verantwoordelijkheid nemen en die verantwoordelijkheid zorgvuldig overdragen.

Feiten en cijfers

Voor zover bekend zijn er jaarlijks 200.000 volwassenen slachtoffer van huiselijkgeweld en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Om tot een duurzame oplossing te komen staat veiligheid voorop. Er is echter nog meer nodig.

De veiligheid van slachtoffers staat daarbij voorop en er moet ook aandacht zijn voor zowel (potentiële) plegers als hun sociale omgeving. Niet alles zal in één keer lukken en er zullen nieuwe uitdagingen op de weg komen, maar als we blijven doen wat we deden, dan krijgen we wat we kregen. We willen dat huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld zijn, dat we het zo snel mogelijk kunnen stoppen en duurzaam kunnen oplossen. Hierbij is het gewenst om extra aandacht te hebben voor specifieke groepen slachtoffers, zoals kinderen in complexe scheidingen, slachtoffers van mensenhandel, ouderenmishandeling en de problematiek rondom loverboys.

Integrale samenwerking

Het nationale meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ werkt in opdracht van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en richt zich op de fase waarin huiselijk geweld, verwaarlozing en kindermishandeling al plaatsvinden. Het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’, initieert, verbindt en coördineert landelijke, regionale en lokale initiatieven en brengt synergie aan in de aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

Er zijn meerdere initiatieven, en meerdere professionals betrokken bij deze gemeenschappelijke missie.

Wat doet het actieprogramma?

Het actieprogramma zorgt er voor dat d.m.v. 3 overkoepelende actielijnen een integrale aanpak is zodat huiselijk geweld en kindermishandeling:

1 Eerder in beeld is; zodat het huiselijk geweld op tijd gestopt kan worden en er gezocht kan worden naar duurzame oplossingen.

2 Stoppen en duurzaam oplossen Daarnaast moet er aandacht zijn voor specifieke doelgroepen en de aanpak die dit vraagt.

3 Aandacht voor specifieke doelgroepen

Hoe?

Door verschillende lokale projecten onder de aandacht te brengen, afstemming en integrale afspraken te realiseren maar ook mooie initiatieven te communiceren hoopt het actieprogramma bij te dragen aan een toekomst zonder geweld. .Wil je meer lezen over het actieprogramma? Kijk dan op: https://vng.nl/artikelen/over-het-programma-geweld-hoort-nergens-thuis

maar luisteren over alle mogelijkheden en initiatieven raden we je zeker aan. Luister bijvoorbeeld eens naar de visie op integrale aanpak en welke praktijkvoorbeelden naar voren komen:

Podcast

In deze podcast gaat men dieper in op de samenwerking en verbinding tussen zorg en veiligheid. Van verschillende invalshoeken, zowel de burgemeester, wethouder en professional hebben een belangrijke rol om te komen tot duurzame veiligheid. Van uitvoering tot bestuur: iedere schakel telt mee. Graag horen we van jou welke initiatieven of mogelijkheden jij ziet voor jouw organisatie om geweld duurzaam te stoppen. Deel het vooral met ons.

https://anchor.fm/geweld-nergens-thuis/episodes/Zorg-en-Veiligheid-echt-luisteren-is-belangrijk-enpe8f

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *