Goed initiatief! Doe je ook mee? Wisselstage: Gemeenten en (zorg)aanbieders lopen stage bij elkaar

women-3394510_1280

Veel betrokkenen ervaren het inkopen en aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning nog steeds als een lastig proces sinds de decentralisatie. Zorg)aanbieders en gemeenten moeten de zorg in een regio samen vormgeven, maar kennis van elkaars werkwijzen en diensten ontbreekt.

Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein ontwikkelde daarom een stageprogramma. Tijdens de stage liepen werknemers van (zorg)aanbieders stage bij gemeenten en omgekeerd. En dat zorgde voor verrassende inzichten.

Wisselstage! moet samenwerking verbeteren en eventueel wantrouwen wegnemen

Begin november 2020 startte 28 professionals van gemeenten en (zorg)aanbieders met Wisselstage!

Marieke Verhorst, projectleider bij het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein:

“Door stage te lopen, begrijp je de keuzes die organisaties maken en hoe het besluitvormingsproces is georganiseerd. Ook leer je elkaars taal spreken, je te verplaatsen in het denken en handelen van de ander en je krijgt beter inzicht in de belangen van de gemeente of de zorgaanbieder.”

De maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 zorgden ervoor dat het oorspronkelijke idee om de stages ‘live’ op de werkplek te laten plaatsvinden, niet door konden gaan. De stages moesten daarom online worden gedaan.

Gemeenteprofessionals Celine Starke, gemeente Dalfsen:

“Het is me nu nog meer duidelijk geworden dat het best een complex werkveld is voor een grote aanbieder wanneer er zowel zorg binnen de Jeugdwet, de Wmo, de Wlz als de zorgverzekeringswet wordt geboden.”

Omgekeerd verbazen (zorg)aanbieders zich over hoe goed gemeenten ingelezen zijn in de (zorg)problematiek. Leanthe van Harten van Levvel (een organisatie voor specialistische jeugdhulp, red):

“Gelijk op de eerste dag was ik uitgenodigd voor een stafoverleg met de wethouder. Ik was onder de indruk van de inhoudelijke onderwerpen die aan bod kwamen en hoe goed de wethouder op de hoogte was; hij stelde goede vragen en liet zich goed informeren door de ambtenaren.”

Lees verder over de roep om betere samenwerking, de kritiek en de overeenkomsten waar de deelnemers van Wisselstage! door deze uitwisseling op gewezen werden op de website www.inkoopsociaaldomein.nl.Lees het volledige artikel

Ook stagelopen bij een gemeente/zorgaanbieder?

Vanwege het succes van de gelopen stages, krijgen deze binnenkort een vervolg. Wil je als gemeentemedewerker ook ervaring opdoen bij een (zorg)aanbieder of omgekeerd? Houdt dan www.inkoopsociaaldomein.nl in de gaten.

Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Wisselstage! werd georganiseerd vanuit het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Dit gezamenlijke programma van gemeenten, aanbieders en Rijk richt zich op verbetering van het inkoopproces. Het gaat daarbij niet alleen over hoe de inkoop technisch vorm moet krijgen (kennis en informatie beschikbaar maken), maar juist ook over hoe partnerschap tussen gemeenten en aanbieders kan ontstaan (betere samenwerking).

Daarnaast bekijkt het programma hoe ruimte ontstaat voor beleidsvrijheid zonder onnodige administratieve lasten (meer standaardisatie) en hoe inkoop bijdraagt aan de transformatie (door dit onderdeel te laten zijn van een continu leer- en verbeterproces).

https://voordejeugd.nl/nieuws/wisselstage-gemeenten-en-zorgaanbieders-lopen-stage-bij-elkaar/

Afbeelding van silviarita via Pixabay

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »