Hoe 50 miljoen euro bijdraagt om de druk op acute jeugd-ggz te verminderen

man-2425121_1280

Het Rijk heeft in april 2020 50 miljoen euro vrijgemaakt om de beschikbaarheid van de acute jeugd-ggz tijdelijk te vergroten en zo de druk op deze specialistische jeugdzorg te verminderen. De afgelopen maanden nam die druk mede door corona alleen maar toe. Hierdoor zijn er meer kinderen en jongeren met ernstig psychische klanten als eetproblemen en suïcidaliteit.

VNG, de Nederlandse ggz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en VWS zorgen nu gezamenlijk ervoor dat het geld snel daar terechtkomt waar de nood het hoogste is.

Volgens Arne Popma, voorzitter afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de NVvP, komt de financiële injectie als geroepen. ‘De 50 miljoen zijn onderdeel van afspraken die de VNG en de Rijksoverheid in april maakten. Met deze extra gelden kunnen de instellingen die de zwaarste en meest acute zorg moeten vormgeven extra investeren in de teams en afdelingen die deze zorg leveren.’

Druk zorg houdt aan

‘Er is sinds eind vorig jaar sprake van een enorme toename aan ernstige en acute psychiatrische ontregeling bij met name jongeren (en hun gezinnen). Dit gaf een enorme extra druk op de Jeugd-GGZ. Juist in deze gevallen kán hulp simpelweg niet wachten. Het blijft een echter een enorme uitdaging om hiervoor voldoende personeel te vinden. We schatten in dat de toename van druk op de zorg nog wel twee tot drie jaar kan aanhouden, dus we moeten dit geld ook inzetten om het met z’n allen nog een poosje vol te houden. Ondertussen werken we met VNG en de Rijksoverheid aan structurele verbeteringen.’

Volgens Popma is er vanaf januari 2021 al een begin gemaakt met de personeelsuitbreiding. ‘Dat is met veel inspanningen redelijk goed gelukt. Nu de zorgvragen in omvang en ernst verder zijn toegenomen, is onze gezamenlijke uitdaging om verdere capaciteitsvergroting en slimme oplossingen te realiseren.’

Aanvraag financiering

De VNG, Nederlandse ggz, NVvP en VWS stelden uitgangspunten op voor de besteding en verdeling van de middelen.

Acht coördinerende gemeenten konden samen met jeugd-ggz-aanbieders tot 20 juli bij VWS een aanvraag voor financiering van hun plannen indienen. Dit zijn de gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Nijmegen, Roermond, Rotterdam en Utrecht.

Omdat het gaat om zeer acute en specialistische ggz-zorg, komen jeugdzorgaanbieders in aanmerking die ook zorg leveren onder de Wet verplichte ggz. Waar nodig werken zij samen met andere jeugdhulpaanbieders.

De ingediende plannen gaan bijvoorbeeld over een vergroting van de High Intensive Care of klinische behandelcapaciteit. Maar er zijn ook plannen bij voor wachtlijstondersteuning, het verhogen van bestaande intensieve ambulante/outreachende behandelingen. Of plannen voor het uitbreiden van respijtzorg voor crisisgevoelige kinderen/jongeren.

Totaalpakket

Het kabinet heeft in totaal 613 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het aanpakken van de acute problematiek in de jeugdzorg. Deze 50 miljoen voor de acute jeugd-ggz is hiervan onderdeel. Met dit geld komt er ook ruimte om bijvoorbeeld wachttijden aan te pakken.

Coronamaatregelen en welzijn

Popma hoopt overigens dat kinderen, jongeren en volwassen zoveel mogelijk worden ontzien bij eventuele maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

‘En dat het lukt om voor jongeren hun ‘escapes’ op school, in buurthuizen, op sportverenigingen en in het eigen sociale netwerk toegankelijk te houden. Juist die beschermende factoren zijn zo belangrijk om jongeren zo gezond mogelijk door deze crisis te helpen én om te voorkomen dat problemen verergeren en jongeren bij de ggz terechtkomen.’

https://voordejeugd.nl/nieuws/hoe-50-miljoen-euro-bijdraagt-om-de-druk-op-acute-jeugd-ggz-te-verminderen/

Afbeelding van 5688709 via Pixabay

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »