Inspiratie e-health en online hulpverlening in het sociaal domein

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Alleen ga je sneller maar samen kom je verder, tijdens deze inspiratiesessie verkennen we de nieuwsmogelijkheden of kennis rondom online hulpverlening en e-health. Welke nieuwe inzichten brengt de huidige coronacrisis ons? Welke transformatie is nu gaande voor de sociale professional en het sociaal domein? En welke transformatie hopen we nog met elkaar te maken.

woensdag 22 april. Elke woensdag is er een inspiratie en dialoogsessie over thema’s in het sociaal domein. Ditmaal was het thema online hulpverlening en ehealth.

Mijn eigen Plan

Tijdens de inspiratie en dialoog sessie van Sociaal Domein Online nam Martijn Wesseling ons mee naar de versnelde invoering van mijneigenplan. De mogelijkheden die jongeren met LVB hebben om zelf hun dagritme en structuur verder vorm te geven en te werken aan zelfredzaamheid. Juist deze periode waarin sociale contacten en externe afleidingen zijn verminderd leek het een goede optie om meer te kijken naar ehealth en online hulpmiddelen. zie voor meer informatie www.mijneigenplan.nl

Virtual Reality

Met 12 deelnemers hebben we de actuele situatie rondom online hulpverlening en e-health verkend. Zo blijkt er ook een mogelijkheid te zijn om via VRENDLE en CLEVR (d.m.v. virtual reality) strijdende ouders en de gevolgen voor kinderen te laten ervaren. Op die manier werkt Virtual Reality preventief en gaat dieper in op psycho educatie en het ontwikkelen van empathie. Deze mogelijkheden werken ook goed om vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken of hulpverlening te kijken. Zo zijn er momenteel anti pest programma’s op de markt.

Niek Delfou van Hogeschool Windesheim vertelde dat virtual reality veel gebruikt wordt op hoge scholen om de studenten ook casuïstiek en empathie rondom dementie, apraxie en pedagogische vraagstukken mee te geven. Een mooie ontwikkeling hoe de hogescholen ook bezig zijn studenten mee te nemen in de nieuwe mogelijkheden van blendedlearning, e-health en online mogelijkheden. Er zijn mogelijkheden voor virtual reality die verder verkend zouden kunnen worden. Irene Campfens legt uit dat virtual reality helpend zou kunnen zijn bij het inleven en herkennen van eenzaamheid en andere sociale “taboe” vraagstukken. De zoektocht hoe dit te realiseren en te implementeren lijkt een ingewikkelde. Maar gezamenlijk en na dialoog blijken er nieuwe aanknopingspunten te zijn waarop voortgeborduurd kan worden. Innovatie en inspiratie komt tot stand na vormen van ontmoeting met elkaar.

Digitaal vaardige professional

De huidige coronasituatie maakt dat iedereen meer thuis is gaan werken en meer gedwongen voelt tot kijken naar online mogelijkheden om te verbinden. Zo heeft een sociaal cultureel werker die in de wijk met ouderen werkt en waar er bijeenkomsten zijn t.a.v. ouderen de mogelijkheid gevonden om stap voor stap ouderen online meer te verbinden. In eerste instantie door het beeldbellen en nu zijn er iPad’s gerealiseerd zodat de mogelijkheden van online ontmoetingen verkend kunnen worden.

Deze huidige situatie maakt wel dat veel professionals en docenten ontdekken dat zij ook nog wat te leren hebben t.a.v. online vaardigheden. Het is een gemeenschappelijke zoektocht waarbij de adviseurs en specialisten rondom online hulpverlening en online hulpmiddelen overuren draaien. Een kans om gezamenlijk meer digitaal vaardig te raken.

Jouwomgeving en samen1plan

Team 050, Yarin jeugdhulp en Ambiq (Martijn Wesseling) vertellen over de mogelijkheden van online regie van deelnemers, cliënten etc om zelf hun plan centraal te stellen en in te zien. Zo is er samen1plan en jouwomgeving die de mogelijkheden verkennen en allerlei manieren heeft voor beeldbellen, contact online en een chat functie. Met elkaar hebben we geconcludeerd dat een chatfunctie erg waardevol is. Laagdrempelige manier om contact te zoeken en te verbinden.

Gegevens delen en veiligheid

Toch wordt er voor sociale professionals ook andere eisen gesteld aan online werken, t.a.v. persoonsgegevens etc. Veel medewerkers, sociale teams, gemeenten en hulpverleners whatsappen met elkaar omdat de klant / client of inwoner dit heeft. Toch is whatsapp niet veilig. Hoe zorgen we ervoor dat we online goed op de doelgroep / inwoner etc aansluiten maar dat dit wel veilig gebeurt? Dit blijft voor iedereen een vraagstuk.

Martijn Wesseling deelt tips met de deelnemers, voor de invoer en mogelijkheden van allerlei online initiatieven en deelnemers geven elkaar tips om op dit moment t.a.v. socialmedia innovaties en inspirerende initiatieven te volgen.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?