Inspiratie: Movisie organiseert een dialoog over de aanpak van eenzaamheid in de 1,5 meter samenleving

Delen op Social Media

Hoe kun je binnen een gemeente het vraagstuk van eenzaamheid op zo’n manier aanpakken dat de mensen om wie het gaat daadwerkelijk bereikt worden? En dat ze zich ondersteund voelen bij het duurzaam verbeteren van hun situatie? Deze vraag staat centraal bij de drie leerbijeenkomsten in 2020. 

Een tegen eenzaamheid

Samen gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen door kennis te delen, inspiratie uit praktijkvoorbeelden te halen en het delen van eigen ervaringen. We organiseren de leerbijeenkomsten dit jaar samen met het Actieprogramma Een tegen Eenzaamheid.

Thema: de aanpak van eenzaamheid in de anderhalvemetersamenleving

Door ‘sociale distancing’ zijn veel bestaande vormen van collectieve en ‘face-to-face’-ondersteuning gestopt. Bovendien dreigen er nieuwe groepen te vereenzamen, zoals bijvoorbeeld alleenstaande 70-plussers. Hoewel er in de samenleving tegelijkertijd veel hulpbereidheid is (zoals boodschappen halen) is het de vraag of bestaande en nieuwe risicogroepen in de anderhalvemetersamenleving passende onder-steuning kunnen vinden. Daarom stellen we in de bijeenkomst de vraag: wat zijn de mogelijkheden in de anderhalvemetersamenleving om toch betekenisvol contact met anderen te hebben? In deze leerbijeenkomst gaan wij in op goede voorbeelden waarin, ondanks het houden van 1,5 meter afstand, toch betekenisvol contact tot stand komt. We richten ons op ondersteuning en ontmoeting in groepsverband, zowel fysiek als online. 

Voor wie

De leerbijeenkomst is gericht op beleidsmedewerkers van de gemeente (sociaal domein). Ook mensen die (in opdracht van de gemeente) de aanpak van eenzaamheid in de gemeente coördineren behoren tot de doelgroep. 

Tijd en locatie

Donderdag 4 juni van 14.00 uur tot 17.00 uur. De bijeenkomst vindt online plaats.

De volgende bijeenkomst is op 24 september.

Programma

  • Welkom
  • Inleiding over sociaal contact in de anderhalvemetersamenleving (naam spreker volgt)
  • Drie gemeenten vertellen over succesvolle praktijkvoorbeelden (gemeenten volgen)
  • Uitwisselen van ervaringen en tips in subgroepen
  • Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Aanmelden

Kom je ook? Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. Deelname is gratis.

Afmelden

Let op, heb je je opgegeven en kun je er onverhoopt niet bij zijn? Meld je dan minimaal een week van tevoren af door een e-mail te sturen naar evenementen@movisie.nl.

https://www.movisie.nl/agenda/leerbijeenkomsten-lokale-aanpak-eenzaamheid

Ontdek meer

Volledige overzicht bekijken?

Klik op de onderstaande knop

Scroll naar boven