INSPIRERENDE BIJDRAGES

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) – Jacobien Verbaan

Een JGZ team bestaat uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en consultatiebureauassistenten.

Transformatie begint bij jezelf – Cynthia Schenk

Cynthia Schenk is verbinder bij sociaal domein online en werkt al 25 jaar als zelfstandige in de zorg en het sociaal domein.
Ze houdt zich vooral bezig met transformatie en gedragsverandering in organisaties en als persoonlijk coach.

De mens als professional - Nora Kasmi

Het leggen van de juiste verbindingen, het opstellen van politiek haalbaar beleid in de participatiewet en bijstand is mijn passie. De Participatiewet, schuldhulp en bijstand staat voor grote uitdagingen. Je leest het vaak in de krant, of in artikelen. Het is belangrijk om de mens in de bijstand, participatiewet en schuldhulp centraal te stellen, maar dat geld ook voor de professional; de mens als professional.