INTERVISIE

Intervisie

Leren van verschillende vraagstukken en oefenen met nieuw gedrag en nieuwe inzichten.

Intervisie is een effectieve methode om samen met andere professionals aan de slag te gaan met casuïstiek, persoonlijke ontwikkeling en vakgerelateerde vraagstukken. Intervisie is een georganiseerd gesprek, met creatieve werkvormen, waarbij het leerproces en het van elkaar leren centraal staat.

Doel: inzicht in je eigen handelen, oefenen met nieuw gedrag en nieuwe inzichten, leren van verschillende vraagstukken. Bij intervisie staat het besluit of de actie niet centraal, maar juist het proces.

Tijdens intervisie gaat het vaak over voorkeursgedrag, valkuilen en onder welke omstandigheden je effectiviteit afneemt. Door je persoonlijke handelen te bespreken en feedback te ontvangen, wordt er een omgeving gecreëerd om te experimenteren met nieuw gedrag en werkvormen.

Begeleide intervisie

De intervisie wordt begeleid door een ervaren gespreksleider en een intervisiebegeleider. Tijdens het begeleiden, is er aandacht voor de beroepsstandaarden, richtlijnen voor het beroepsregister en reflectie-eisen. We zorgen voor een veilige, inspirerende omgeving, waarin groepen optimaal kunnen leren. Hierdoor neemt de effectiviteit van jou als professional toe.

Er is veel aandacht voor werkgeluk en professionele ontwikkeling. Als deelnemer van de intervisiebijeenkomsten ontvang je een reflectieboek en een online tool om je intervisie en reflectie-uitkomsten vast te leggen.

Investering
Incompany € 444,- per intervisiebijeenkomst (maximaal 8 personen). Gemiddelde duur 2,5 á 3 uur.


De gespreksleider faciliteert het proces; er zorg voor dragen dat de spelregels gerespecteerd worden en de betrokkenheid van de groepsleden stimuleren. Een startende groep heeft meer structuur en begeleiding nodig dan een doorgewinterde groep.
Een geroutineerde intervisiegroep kan na verloop van tijd zelfstandig verder.

Waarom begeleide intervisie?
In een tijd van transformatie, hoge werkdruk en veranderingen in organisaties komt er veel af op de beleidsadviseur in het sociaal domein. Het NJI heeft in februari 2019 gesteld dat er meer ruimte moet komen voor samen leren en intervisie op de werkvloer, zodat grotere maatschappelijke vraagstukken in de praktijk besproken kunnen worden. Denk hierbij aan vraagstukken zoals “waarom zijn er in onze gemeente zoveel jeugdigen die een aanspraak doen op jeugdhulp?” “Hoe kunnen we meer vanuit de casuïstiek hulp of dienstverlenen ipv uit de wet en regelgeving?” “Waarom loopt ons sociaalteam zo vol?”