INTERVISIE

Meer dan ooit hebben we een rol en taak om verbindingen te leggen in het sociaal domein. Dit vraagt veel reflectie vaardigheden van professionals. Voor wie doen we wat we doen? Met welk effect? Wat heb ik, mijn team, organisatie nodig? En hoe dragen we gezamenlijk bij aan een betere wereld? Door samen te leren, feedback te geven en te ontvangen en gezamenlijk te reflecteren blijven we groeien naar een betere professional en professionelere organisatie.