Jeugdgezondheidszorg (JGZ) – artikel Jacobien Verbaan

Roze confetti

Een JGZ team bestaat uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en consultatiebureauassistenten.

De JGZ werkt volgens het Landelijk Professioneel Kader ( LPK ).Het biedt handvatten aan de JGZ-professional om flexibel invulling te geven aan het Basispakket JGZ. De JGZ sluit daardoor beter aan op de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Zo biedt de JGZ zorg op maat. Door vroegtijdig te signaleren, aan te geven wat tot de normale ontwikkeling behoort en de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen te versterken, draagt de JGZ bij aan het voorkomen van (grotere) problemen waardoor zwaardere vormen van zorg minder nodig zijn. Zo kunnen jeugdigen en gezinnen snel de juiste ondersteuning en passende zorg krijgen. JGZ-professionals stemmen met ouders en jongeren de ondersteuningsbehoefte, vorm en frequentie af om zo zorg op maat te bieden. Als het goed gaat met de jeugdige en het gezin, is minder contact mogelijk. Wanneer nodig kan de JGZ meer ondersteuning bieden. Het LPK sluit hiermee goed aan bij een JGZ die zich steeds vernieuwt op basis van nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen en met meer flexibiliteit zorg op maat biedt.

NJC is het innovatie en kenniscentrum voor professionals in de jeugdgezondheidszorg. De JGZ houdt de kwaliteit van haar vakmanschap hoog met wetenschappelijk onderbouwde Richtlijnen. Het NCJ heeft coördinatie over de JGZ Richtlijnenwebsite en is de verbindende factor bij de ontwikkeling en implementatie

De missie van het NCJ is het bereiken van een sterke uitvoeringspraktijk en een stevige positie van de JGZ in het sociale en medische domein wat het NCJ. Dit wordt alleen bereikt door intensieve en slimme samenwerking tussen JGZ-organisaties onderling en tussen de JGZ en andere sectoren. Door richting te geven, te verbinden, initiëren, ondersteunen, faciliteren, adviseren en stimuleren, draagt het NCJ hier aan bij.

Tot zo ver beknopte informatie over de JGZ. Op de linkjes van het LPK, het NCJ en Richtlijnen kan je meer lezen hier over.

Jacobien Verbaan

Ooit ben ik begonnen als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis, daarna jarenlang gewerkt in de volwassenpsychiatrie en 16 jaar in de Jeugdzorg. In de jeugdzorg werkte ik natuurlijk ook samen met de JGZ, met name met jeugdverpleegkundigen. De samenwerking was niet altijd vanzelfsprekend. Het was geen automatisme om te denken aan contact zoeken met de JGZ. Gek he? Terwijl de JGZ alle kinderen in beeld heeft. De laatste jaren in de jeugdzorg was het contact zoeken en samenwerking met de JGZ voor mij meer een vanzelfsprekendheid geworden en was ik altijd alert dat mijn collega’s die focus ook hadden. Het was onmisbaar in de contacten rondom gezinnen.

Ik realiseerde mij pas goed wat de rol van de JGZ in de preventie is toen ik in mei 2020 als praktijkbegeleider bij de GGD JGZ Groningen ging werken. Wat een mooi en breed domein en kundige en bevlogen professionals.

Denk bijvoorbeeld aan hun rol bij Kansrijke Start ; een landelijk actieprogramma waarbij wordt geïnvesteerd in een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen.

Zowel JGZ als andere organisaties in het sociale domein realiseren zich steeds meer dat samenwerken voor de gezinnen cruciaal is. Daarin is het noodzakelijk dat de JGZ zich nog beter positioneert. Mijn overtuiging is dat als wij van elkaar beter weten wat ieders rol is bij een gezonde ontwikkeling van kinderen, we elkaar beter weten te vinden. Misschien vaker in elkaars keuken kijken?

LinkedIn
Facebook
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »