KENNISSESSIES & TRAININGEN

Kennissessies & trainingen

Zorgprofessionals, medewerkers in sociale teams krijgen dagelijks te maken complexe vraagstukken. Zij zijn regelmatig aanspreekpunt en hebben een belangrijke rol in het begeleiden, beantwoorden en regisseren van hulp en begeleidingsvraagstukken.

Juist daarom is het belangrijk dat de kennis van de beroepspraktijk, richtlijnen en methodieken up-to-date is. En de afgelopen jaren is er ook veel actuele kennis ontwikkeld.

Wij organiseren kennissessies met methodieken en actualiteiten in het sociaal domein. Elke week een ander thema. Tijdens deze kennissessies staan de inzichten van de richtlijnen Jeugdhulp centraal, maar ook actuele kennis en methodieken rondom positieve gezondheid, vraagverheldering en procesmatig werken komen aan bod.

 

Voor wie?

Professionals sociale teams, consulenten sociaal domein, jeugd- en gezinsprofessionals.

Een mooi moment om elkaar weer te ontmoeten, nieuwe inzichten en inspiratie op te doen én jouw actuele kennis bij te spijkeren.

Wanneer?

Maandelijks of op andere gekozen frequentie een methodische kennissessie waarin de nieuwste inzichten, het werken met de richtlijnen Jeugdhulp en actualiteiten rondom beleid en casuïstiek centraal staan.

Investering

€ 888,- per bijeenkomst, duur 2,5 uur.

De kennissessies zijn SKJ en registerplein geaccrediteerd.