KLANKBORDSESSIES

Klankbordsessies

Klankbordsessie voor professionals en leidinggevenden binnen het Sociaal Domein.

Samen met minimaal twee professionals van Sociaal Domein Online sparren over jouw ingebrachte vraagstuk. Samen gaan we aan de slag met jouw uitdaging, dilemma of vraag. We zorgen voor reflectie, handreikingen en faciliteren je in actuele methodieken.

Vanuit het uitgangspunt: “Wat je aandacht geeft groeit”, is het belangrijk stil te staan bij de bestaande successen. Het analyseren van succesbepalende factoren is hierin leidend. Je krijgt energie van dat wat goed gaat. Dit kan niet zonder stil te staan bij de leereffecten van het verleden en aandacht voor het begrip “taakvolwassenheid en professionele autonomie”.

De uitdaging

Professionals binnen het sociaal domein hebben een complexe opdracht met relatief weinig middelen en politieke druk binnen een complexe periode. Naast de opdracht die er ligt, zijn er verschillende interne uitdagingen. Denk hierbij aan: het opnieuw uitdragen van organisatiedoelen, een verandering van team, complexe vraagstukken en financiën die de boventoon voeren tijdens het gesprek. De omgeving waarin de werkzaamheden zich afspelen, wordt ingewikkelder en vraagt meer van de professional. Het is daarom belangrijk stil te staan bij elkaars handelen, kwaliteiten en hoe je je als team kunt versterken. Er wordt een andere rol gevraagd. Wat is daarvoor nodig? Wat kunnen we van elkaar leren? Een veilige omgeving waarin feedback, reflectie en afstemming kunnen leiden tot inspiratie en een goede samenwerking.

Onze visie

Om over te gaan tot een ‘nieuwe manier van werken’, moet er een basis zijn waarin het team ‘samen wil leren’. Het met elkaar ‘anders’ durven te doen en elkaar daarop bevragen. Hierbij gaan we ervan uit dat ‘samen sturen’ en veranderprocessen vragen om nieuw gedrag waarbij aandacht is voor het proces en de effecten van het proces.

Samen sturen gaat uit van een basis waarin er gezamenlijk gekeken wordt naar de opdracht die uitgevoerd moet worden en wat daarvoor nodig is. Het gaat om de gezamenlijke opdracht en ieders aandeel in de uitvoering van de opdracht. Er wordt gekeken naar ‘de bedoeling’ van de werkzaamheden en de kracht van het team.

We creëren een veilige omgeving waarin ervaringen kunnen worden gedeeld. Doel is: reflecteren en professionaliseren. In alle onderdelen die wij aanbieden, zijn de werkende principes van het oplossingsgerichte gedachtegoed verweven.

Aanbod

Professionals, adviseurs en leidinggevenden binnen het sociaal domein hebben een complexe opdracht met weinig middelen, politieke druk in een extra complexe tijd. Naast een publiekelijke opdracht zijn er ook interne uitdagingen: het uitdragen van organisatie doelen, een verandering van team, een samenwerkingspartner zijn in een domein waarin er complexe vraagstukken spelen en financiën de boventoon voert van de gesprekken.

Speciaal voor deze professionals, adviseurs en leidinggevenden faciliteren wij klankbordsessies. Samen gaan we aan de slag met jouw uitdagingen, dillema’s en vraagstukken.
We zorgen voor reflectie, bieden handreikingen aan en faciliteren je in actuele methodieken.

Een klankbordsessie duurt gemiddeld 1,5 uur en vindt plaats met twee adviseurs van Sociaal Domein Online. Zo vergroten we het lerend effect en faciliteren we je om optimaal te reflecteren.

Investering: € 222,- inclusief boek en tool.