KLANKBORDSESSIES

Klankbordsessies

Klankbordsessie voor professionals en leidinggevenden binnen het Sociaal Domein

Samen met minimaal twee professionals van Sociaal Domein Online, sparren over jouw ingebrachte vraagstuk. Samen gaan we aan de slag met jouw uitdaging, dilemma of vraagstuk. We zorgen voor reflectie, handreikingen en faciliteren je in actuele methodieken.

Vanuit het uitgangspunt “Wat je aandacht geeft groeit” is het belangrijk stil te staan bij de successen die al wel gerealiseerd zijn. Het analyseren van succesbepalende factoren is hierin leidend. Immers je krijgt energie van het markeren wat wel goed gaat. Dit kan echter niet zonder ook tijd en aandacht te hebben voor het verleden, voor de leereffecten van het verleden maar ook aandacht voor verwachtingen en het begrip “taak volwassenheid en professionele autonomie”.

De uitdaging

Professionals binnen het sociaal domein hebben een complexe opdracht, met weinig middelen, veel politieke druk in een extra complexe tijd. Naast een publiekelijke opdracht zijn er ook interne uitdagingen: het opnieuw uitdragen van organisatie doelen, een verandering van team, een samenwerkingspartner zijn in een sociaal domein waarin er complexe vraagstukken spelen en financiën de boventoon voeren van de gesprekken, als wel een team zijn die opnieuw verbintenissen met elkaar aangaat. Juist nu de omgeving waarbinnen de werkzaamheden zich afspelen ingewikkelder worden en meer vragen van de professional, is het belangrijk stil te staan bij elkaars handelen, kwaliteiten maar ook bij hoe we als team elkaar kunnen versterken in beter worden in je vak. De “buitenwereld” vraagt een andere rol van ons. Wat hebben we daarvoor nodig? En wat kunnen we van elkaar leren? Er dient dus een veilige omgeving te zijn, waarin feedback, reflectie en afstemming op elkaar leiden tot inspiratie, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Onze visie

Om met een team een nieuwe opdracht of manier van werken uit te voeren moet er een basis zijn van “samen leren”, het anders durven doen en elkaar daarop bevragen. Wij gaan hierbij uit van het “samensturen” en de basisgegevens dat veranderprocessen vragen om nieuw gedrag, nieuwe taal, aandacht voor het proces en de effecten van het proces. Samensturen gaat uit van een basis waarin er gezamenlijk gekeken wordt naar de opdracht die men moet uitvoeren en wat daarvoor nodig is. Het gaat hier om de gezamenlijke opdracht en ieders aandeel daarin. We staan stil bij “de bedoeling” van de werkzaamheden en de kracht van samen.

Wij creëren een veilige omgeving waarbinnen de ervaringen kunnen worden gedeeld. En we samen tot reflecteren, professionaliseren en vakmanschap komen.

Binnen alle onderdelen die wij aanbieden zijn de werkende principes van het oplossingsgerichte gedachtegoed verweven.

Aanbod

Professionals, adviseurs en leidinggevenden binnen het sociaal domein hebben een complexe opdracht: met weinig middelen, veel politieke druk in een extra complexe tijd. Naast een publiekelijke opdracht zijn er ook interne uitdagingen: het uitdragen van organisatie doelen, een verandering van team, een samenwerkingspartner zijn in een domein waarin er complexe vraagstukken spelen en financiën de boventoon voeren van de gesprekken.

Speciaal voor deze professionals, adviseurs en leidinggevenden faciliteren wij klankbord sessies. Samen gaan we aan de slag met jouw uitdagingen, dillema’s en vraagstukken.
We zorgen voor reflectie, bieden handreikingen aan en faciliteren je in actuele methodieken.

Een klankbord sessie duurt gemiddeld 1,5 uur en vind plaats met 2 adviseurs van Sociaal Domein Online. Zo vergroten we het lerend effect en faciliteren we je om optimaal te reflecteren.

Kosten:  €222,- inclusief boek en tool.