Kwetsbare mensen bereiken in tijden van corona | Zo pakken onze zuiderburen het aan

Delen op Social Media

Leestijd: 6 min.

Hoe blijf je als sociaal werker en hulpverlener in deze tijd mensen in een kwetsbare positie bereiken? Hoe pas je je werking aan? We bundelen voor jou inspirerende initiatieven en nuttige informatiebronnen.  Hou deze pagina in de gaten en abonneer je op onze nieuwsbrief voor het vervolg!

Extra middelen

Projectoproep Welzijnszorg: extra middelen voor lokale armoedeprojecten. Welzijnszorg maakt middelen vrij om lokale armoedeprojecten en verenigingen te steunen in de strijd tegen corona.  Kleine organisaties die met extra kosten geconfronteerd worden om mensen in armoede te blijven te ondersteunen, kunnen 250 tot 500 euro krijgen. Het gaat om vrijwilligersorganisaties en organisaties met maximaal drie personeelsleden: verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakels, sociale kruideniers, etnisch-culturele verenigingen,… Lees meer

Oproep Koning Boudewijnstichting:

 • Het Fonds Dr. Daniël De Coninck stelt via een verkorte, lichte en snelle procedure, middelen ter beschikking van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen.Organisaties kunnen een forfaitaire steun aanvragen van 10.000 euro. De oproep richt zich tot niet-commerciële eerstelijnsorganisaties actief in Vlaanderen, Brussel en Wallonië die geconfronteerd worden met situaties, veroorzaakt door het COVID-19 virus, die hun dienstverlening bemoeilijken. Lees meer
 • Werkt jouw organisatie met personen in armoede waaronder dak- en thuislozen? En ben je actief in Vlaanderen, Brussel of Wallonië? Wordt je organisatie geconfronteerd met een crisissituatie, veroorzaakt door het COVID-19 virus, waardoor de dienstverlening in gevaar komt? De Koning Boudewijnstichting stelt, via een verkorte en lichte procedure, zo snel mogelijk middelen ter beschikking van armoede en dak- en thuislozen organisaties.  Organisaties kunnen een forfaitaire steun aanvragen van 10.000 euro.
  De urgentieoproep wordt met onmiddellijke ingang gelanceerd. De selectieprocedure is flexibel. Lees er hier alles over  

Een greep uit nieuwe initiatieven

Intersectoraal ideeën en initiatieven delen bij VIVEL. Ben jij eerstelijnsmedewerker, zorgprofessional of lokaal bestuur? Deel je intersectorale goede ideeën en initiatieven, en leer van en met elkaar! Bouw mee aan die solidariteit! ‘VIVEL Verbindt’ is het online communicatieplatform van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn voor eerstelijnsmedewerkers, zorgprofessionals en lokale besturen. Het platform staat op dit moment uitsluitend in het teken van de Corona-pandemie. Deel en leer van en met elkaar om met verenigde krachten deze pandemie te overwinnen! www.vivelverbindt.be

Internationaal berichten delen We zijn niet de enigen die getroffen worden door COVID-19. De internationale federatie voor sociaal werk verzamelt berichten van sociaal werkers wereldwijd. Lees meer, met onder meer een verslag uit Iran en een oproep uit Italië

Chathulplijnen versterken hun capaciteit en openingsuren naar aanleiding van de coronacrisis. Op onze website vind je een overzicht van de verschillende chatlijnen, hun reactie op de coronacrisis en hun openingsuren. Bekijk het overzicht

Gratis hulpplatform voor gemeenten en organisaties. Hoe help je de vele mensen die geïsoleerd zijn en nood hebben aan bepaalde hulp, of geïsoleerd zitten zonder ontspanning? Give a Day stelt zijn hulpplatform gratis ter beschikking van gemeentes en organisaties, met administratie en backoffice functies om alle noden en aanbod te centraliseren, te beheren en hulpvraag en hulpaanbod te matchen. Lees meer

Beeldbellen voor hulpverleners.  Davy Nijs en Stijn Custers van Hogeschool UCLL – expertisecentrum Inclusive Society hebben een handleiding geschreven om je op weg te helpen naar een veilige en verantwoorde manier om de verbinding te bewaren. Download hier

Ook op onlinehulp-vlaanderen.be vind je nu een pagina over beeldbellen: met instructiefilmpjes en veelgestelde vragen. In opdracht van Zorgnet-Icuro. Lees hier

CAW doet een dringende oproep naar mondmaskers en alcoholgel voor de daklozenopvang. Lees hier hoe je kunt helpen

Brussel verbood als eerste tijdelijk uithuiszettingen. Op 20 maart besliste de Vlaamse Regering om uithuiszettingen tijdelijk niet toe te laten.

Online communiceren: met welke tools communiceer je efficiënt en verzeker je toch de kwaliteit van je werk? SAM, Netwerk OnlineHulp Vlaanderen en Steunpunt Geestelijke Gezondheid schreven een beslishulp en vullen die nog aan.

Chathulpverlening wordt overal uitgebreid: SAM houdt overzicht van het aanbod

NIEUW – Sociale Vraagstukken (Nl.) laat sociale professionals en gebruikers aan het woord over hoe ze omgaan met de situatie rond het coronavirus.

Hoe communiceren over het coronavirus met mensen in verschillende doelgroepen?

Jongeren, anderstaligen, mensen met een verstandelijke beperking, buurten, …: hoe informeer je op maat?

Kortom (vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie) groepeert alle mogelijke materiaal en knowhow om te communiceren in tijden van Corona: crisiscommunicatie, communicatie over officiële richtlijnen, interne communicatie naar medewerkers toe en good practice. Ga naar de overzichtspagina

Met onder meer een voortdurend aangevulde excelsheet ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’.

In buurten

In contact blijven/komen met je buren in tijden van Corona kan via het onlineplatform HOPLR

Voor huurders

Huren in tijden van Corona. Bij het Huurdersplatform vind je alvast een helder antwoord op enkele veelgestelde vragen. Neem een kijkje 

Ouders

Agentschap Opgroeien verzamelt alle veelgestelde vragen (en antwoorden) over de genomen maatregelen rond  COVID-19 en de impact op de hulp- en dienstverlening van Jeugdhulp en Kind en GezinLees meer

Voor anderstaligen

In opdracht van Samenlevingsopbouw vertaalde het Agentschap Integratie en Inburgering de richtlijnen van de overheid in 11 talen. Download de fiches op de website van Samenlevingsopbouw

Nog meer documenten in verschillende talen vind je bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

Voor jongeren en kinderen

Veel jongeren geloven de ernst van de zaak nog niet, blijven rondhangen en met elkaar nauw optrekken. Samenlevingsopbouw Antwerpen en Samen op Straat ontwikkelden een filmpje met slam poetry dat zich expliciet richt op drarriesBekijk het fantastische facebookfilmpje 

NIEUW – Nuttige tips om te praten met kinderen over corona vind je bij EXPOOAwel,  VRT , WAT WAT en Onderwijs Vlaanderen, de GezinsbondUnicef. Je kan ook naar deze websites verwijzen voor nuttige tips om een langere periode thuis met de kinderen aangenaam te houden. 

Fake news onmaskeren

De WHO heeft een pagina ‘myth busters’.

Hulp voor bijzondere doelgroepen

Tips en ervaringen voor wie werkt met thuislozen, mensen in instellingen, drugsgebruikers, mensen in huiselijk geweldsituaties, …

In jeugdhulpverlening

NIEUW – Jeugdrecht.be bundelt tools en overzichten  

NIEUW – Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens overloopt wat de maatregelen betekenen voor de jeugdhulp, het jeugdwerk en het jeugdwelzijnswerk, de opvang en noodopvang voor gezinnen en kinderen en jongeren die dakloos zijn of die in een precair statuut zitten. Ze vraagt om alert te zijn voor mogelijke zware neveneffecten van deze crisis en de aanpak ervan, om de effecten te temperen.  Lees meer 

In straathoekwerk en outreachend werken

De meeste straathoekwerkers zijn nog steeds aan het werk, ook al heeft onze overheid (terecht) heel strenge maatregelen opgelegd aan zijn burgers. Waarom gaan zij nog naar buiten en wat doen zij daar? Lees de bijdrage op Sociaal.net

In drugshulpverlening

Een gids uit het UK

Mensen met autisme

Hoe communiceren over Covid-19 met mensen met autisme? Een blogbijdrage van Peter Vermeulen

Voor housing-first-werkingen

Ook uit het UK: aanbevelingen voor telefonische ondersteuning voor housing first-cliënten

Voor thuislozenzorg

Ook hier is het UK een goede bron van informatie

Op de website van Groundswell vind je:

 • Advies voor buitenslapers
 • Advies voor mensen in hostels en tijdelijke onderkomens

Webinar thuislozenwerkingen. Homeless Link, een Britse ondersteuningsorganisatie voor thuislozenwerkingen, hield een webinar over de aanpak inzake  COVID-19. Herbeluister hier (59 minuten)

Voor werkingen rond intrafamiliaal geweld

NIEUW – Hulplijn 1712 ontwikkelde een printbare poster ‘Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis. 5 Tips’  

Een toolkit voor diensten die zich verplicht zien om vanop afstand te gaan werken (UK)

Goede praktijken voor wie mobiele toestellen inzet in de context van partnergeweld, aanranding en geweld tegen vrouwen (UK)

Quarantaine en huiselijk geweld: ervaringen en tips van hulpverleners (UK)   

Voor gevangenissen

Richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Centers for Disease Control and Prevention

Voor mensen met een verstandelijke beperking

Uit Nederland:

NIEUW – Fiches in klare taal met foto’s en pictogrammen (download hieronder), vertaald uit het Engels op initiatief van docenten van de Arteveldehogeschool en Special Olympics.Informatie voor en door personen met een beperkingDownloadNederlandsInformatie voor en door personen met een beperkingDownloadFrans

Mentale gezondheid

Hoe houd je het hoofd boven water? Aanbevelingen voor de mentale gezondheid, vanwege de Wereldgezondheidsorganisatie, voor het grote publiek en voor professionals. 

In Hong Kong verwerkten ze de ervaring met de SARS-epidemie in folders in tal van talen over geestelijke gezondheid bij een pandemie.

Beleidsaanbevelingen

Vanuit de praktijk zijn er de voorbije week verschillende beleidsaanbevelingen gedaan om kwetsbare mensen voldoende te beschermen. Een overzicht.

NIEUW – Feantsa (de Europese federatie van thuislozenwerkingen) doet deze aanbevelingen:

 • ga gericht pro-actief outreachen en testen
 • vrijwaar de toegang tot voedsel en hygiëne vrijwaren
 • geef toegang tot veilige accommodatie
 • zet een moratorium op uithuiszettingen
 • voorkom stigma en moedig solidariteit aan
 • bescherm medewerkers en vrijwilligers 
 • geef voorrang aan niet dwingende maatregelen voor thuislozen

Lees meer

 • NIEUW – Samenlevingsopbouw Brussel, de verenigingen van het Brussels Platform Armoede en CAW Brussel roepen de Brusselse regering op om extra beleidsmaatregelen te nemen voor thuislozen, mensen zonder wettig verblijf en mensen in armoede. Lees meer
 • NIEUW – vzw Straatverplegers roept om om dakloze mensen zo snel mogelijk te testen op Covid-19. Lees meer
 • Uit de Marge doet een oproep aan beleidsmakers om oog te hebben voor de situatie waar kinderen en jongeren in een kwetsbare positie zich in bevinden op het vlak van onderwijskansen, huisvesting, psychisch welzijn, precaire werkomstandigheden en toegang tot gezonde voeding en gezondheidszorg. Lees meer
 • Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Welzijnsschakels, Welzijnszorg en ATD Vierde Wereld waarschuwen dat mensen in armoede totaal geïsoleerd dreigen te raken en essentiële hulp zullen missen. Armoedeorganisaties doen concrete aanbevelingen aan lokale besturen, dienstverleners en onderwijs om hulp te bieden tijdens de corona-crisisLees meer
 • Alle meest kwetsbaren moeten maximaal beschermd worden, ook asielzoekers en daklozen. Een dringende oproep van 11.11.11, Amnesty International Vlaanderen, de Liga voor Mensenrechten, Orbit vzw, het Netwerk Tegen Armoede, Samenlevingsopbouw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Lees meer
 • De sociale sector legt eisen voor compenserende maatregelen op tafel. SOM eist van de Vlaamse en federale regering maatregelen voor financiële stabiliteit voor organisaties in de welzijns- en zorgsectorenLees meer

Overzicht houden

Kan je de overheidsrichtlijnen nog overzien? Deze updates en overzichten kunnen je helpen.

SOM (federatie van sociale ondernemingen) vat samen welke infonota’s essentieel zijn

VVSG – Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: richtlijnen per sector, onder meer voor jeugdhulp en ocmw’s

Zorg en Gezondheid bundelt richtlijnen:

OCMW – De POD Maatschappelijke Integratie bundelt instructies en FAQ’s

De POD-MI geeft ook richtlijnen voor voedselbedeling en vraagt om te signaleren waar voedselbedeling wegvalt door het wegvallen van vrijwilligers

Richtlijnen vanuit de Federale Overheid 

Sciensano is een website voor zorgverleners met de laatste informatie over de epidemiologische situatie, procedures, communicatiemateriaal voor het brede publiek.

Ontdek meer

Boekentip

Schaarste

Leestijd: 2 min. Schaarste 1e druk is een boek van Sendhil Mullainathan uitgegeven bij Maven Publishing. ISBN 9789490574994 ‘Extreem verhelderend (…) Een belangrijk

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?