METHODISCHE KENNIS

Professionals in het sociaal domein, zorgen ervoor dat zij hun methodische kennis op pijl houden. Dit doen zij door; regelmatig scholing te volgen en voorlichting te geven. Professionals in het sociaal domein hebben o.a. kennis over effectieve sociale interventies, gesprekstechnieken, empowerment, zelfregie, signalering, sociaal netwerk, co-creatie en integraalwerken. Vindt opleiders en coaches die het methodisch werken en leren faciliteren.