Movisie: Ervaringswerk in het sociaal domein

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Pionieren en kwartier maken in het sociaal domein

  • Movisie Publicatie Rapport 10 juni 2020

Movisie heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de huidige situatie rondom ervaringswerk in het sociaal domein. Wat is de rol van ervaringsdeskundigen? Welke mogelijkheden zijn er? Het onderzoek bevat een 12tal aanbevelingen. Hieronder lichten we er een paar uit.

Meer weten over het onderzoek en de aanbevelingen? https://www.movisie.nl/publicatie/ervaringswerk-sociaal-domein

Aanbeveling

  • Voor de verdere ontwikkeling van het ervaringswerk is het van belang om het zo te noemen.
  • Het is nodig dat er een regeling komt voor passende beloning en arbeidsvoorwaarden van ervaringswerkers.
  • In het doel om een andere mix te maken tussen leef- en systeemwereld in het primaire proces, ontbreekt het de ervaringswerkers aan een gemeenschappelijke taal. Die dient nodig ontwikkeld te worden.
  • Om het methodisch handelen te versterken is het wenselijk onderzoek te doen naar de werkzame mechanismen die maken dat wat een ervaringswerker doet, effectief is.
  • Neem voldoende ervaringswerkers in dienst indien je het ervaringswerk serieus neemt. 
  • Goed kwartiermaken is voor een organisatie die met ervaringswerkers aan de slag wil van groot belang.

Movisie is overtuigd van het belang van de waarde van het benutten van ervaringskennis. In dit onderzoek maakt Movisie de balans op hoe het ervaringswerk in het sociaal domein er momenteel voor staat (2020). Het onderzoek geeft inzicht in wat ervaringswerkers in het sociaal domein doen en onder welke omstandigheden en voorwaarden zij dat doen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor het opstellen van een agenda om ervaringswerk in het sociaal domein te versterken. In dit onderzoek zijn 30 ervaringswerkers en ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Zij beantwoorden vragen over baankenmerken. Hebben ze een vast of een tijdelijk arbeidscontract? In welke sector werken zij als ervaringsdeskundigen? Hoe lang werken ze er al? Maar ook is hen de vraag gesteld waarom het ervaringswerk volgens hen van belang is. Wat is de meerwaarde van ervaringswerkers in het sociale domein?

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?