Nieuw rapport en checklist integrale sturing van GHNT

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

07 juli 2020

Bij complexe casuïstiek kan het zeer lastig zijn om de zorg echt integraal, over domeinen en met en om de cliënt heen te organiseren. Dat is wel nodig om situaties van onveiligheid structureel te doorbreken. Daarom stelt Geweld Hoort Nergens Thuis een nieuw rapport en checklist integrale sturing beschikbaar als hulpmiddel om indien nodig, een doorbraak in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te faciliteren.

Als integrale sturing in de praktijk wordt beleden en toegepast, dan moeten bestuurders uit verschillende domeinen voor professionals de randvoorwaarden creëren die het mogelijk maken om huiselijk geweld en kindermishandeling en/of verwaarlozing duurzaam te stoppen.

Katrien de Vaan, regionaal projectleider GHNT Rotterdam-Rijnmond: ‘Je komt continu hobbels tegen die voortvloeien uit bestaande afspraken en de focus zetten op proces en productie in plaats van op de casus en het effect dat je wilt bereiken’

Dit mag niet meer gebeuren als integrale sturing de leidraad is. Deze vorm van sturing is de drijfveer om op alle niveaus met elkaar samen te werken om er concreet voor te zorgen dat betrokkenen en hun sociale omgeving in hun dagelijkse praktijk worden geholpen.

Bij integrale sturing staat veiligheid van slachtoffers centraal vanuit stappen in de visie gefaseerde ketenzorg. Dit gaat niet vanzelf, omdat het stelsel waarin wordt gewerkt deze aanpak niet per definitie faciliteert.

Tips voor het organiseren van integrale sturing

Zoek en benut ambassadeurs en laat de overlegstructuur aansluiten bij de reguliere context. Zorg daarnaast voor een goed communicatieplan, waarin helder is wie wanneer en waarover wordt geïnformeerd.

Deze en nog meer tips zijn bij elkaar gebracht in de onderstaande checklist, die samen het rapport Integrale sturing nu is vastgesteld.

Samenwerking op regionaal niveau

De GHNT regio’s Gooi & Vechtstreek, Zuidoost-Brabant, Rotterdam Rijnmond en Twente werkten samen aan het rapport en de checklist. Zes andere GHNT regio’s hebben meegelezen tijdens het opstellen. Ook de VNG ondersteunt naar gemeenten de principes van integrale sturing.

Het rapport en de checklist zijn vanaf nu beschikbaar als hulpmiddel om indien nodig, een doorbraak in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te faciliteren. De uitgangspunten van integrale sturing zijn breed toepasbaar en hebben veel raakvlakken binnen het domein Zorg + Veiligheid en daarmee ook met de prioriteiten van het programma GHNT.Download het Rapport Integrale sturingDownload de Checklist Integrale sturing

Voor vragen: info@geweldnergensthuis.nl

https://www.voordejeugd.nl/nieuws/nieuw-rapport-en-checklist-integrale-sturing-van-ghnt/

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?