Ondersteuning, inkoop en aanbesteding in het sociaal domein: 1 regioteam voor WMO en Jeugdwet van start

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.


Om de af en samenwerking tussen inkoop, aanbesteding en organisaties rondom Jeugdwet en WMO te ondersteunen is er een regioteam ontwikkeld. Dit regioteam is een samenwerking van het programma inkoop en aanbesteden, ketelbureau en ondersteuningsteam zorg voor de jeugd. In deze samenwerking en afstemming valt een hoop winst te behalen. Wat zijn de succesfactoren die maken dat het samenwerken soepel verloopt? Deel jouw behoeften en succesfactoren, zodat we met zijn allen een succesvolle ketensamenwerking kunnen realiseren.

Op 2 juni is een nieuw regioteam voor Wmo en Jeugdwet gestart. Zij ondersteunen gemeenten en (zorg)aanbieders bij het professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein. Het nieuwe regioteam is een samenwerking van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Gemeenten en aanbieders hebben vanaf heden één ingang voor het hele proces van visie via inkoop tot uitvoering.

In de drie programma’s werken gemeenten en (zorg)aanbieders samen om kwalitatief goede en passende zorg en ondersteuning bereikbaar en betaalbaar te houden. Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein draagt bij aan het verbeteren en verbinden van inkoop & contracteren. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft als doel het verminderen en voorkomen van administratieve lasten. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel. Omdat de programma’s elkaar aanvullen en versterken en omdat er onderlinge afhankelijkheden zijn, werken ze al geruime tijd samen. Mede doordat voor gemeenten en (zorg)aanbieders niet altijd duidelijk is bij welk programma ze terecht kunnen, is besloten om de krachten te bundelen in een nieuw, gezamenlijk regioteam. Dit zorgt er ook voor dat de samenhang tussen visie, inkoop en uitvoering direct zichtbaar wordt.

Eén ingang

Vanaf heden kunnen gemeenten en aanbieders terecht bij één adviseur, één ingang, voor het hele proces van visievorming, tot de impact van inkoop op de uitvoering. De regioadviseurs kunnen gericht de geboden producten en diensten vanuit de drie programma’s onder de aandacht brengen en inzetten. In totaal zijn er acht regioadviseurs die worden ondersteund door een coördinator en een secretaris. Een van de doelen van het nieuwe regioteam is om de vinger aan de pols te houden in alle regio’s. Zo krijgen ze als regioadviseur zicht op de problematiek die in een regio speelt en kunnen ze gericht ondersteuning vanuit de drie programma’s aanbieden. Ook kan kennis beter uitgedragen en gedeeld worden over de gehele beleidscyclus, inclusief preventie, door de best practices van andere regio-aanpakken met elkaar te delen. Daarnaast dragen de regioadviseurs bij aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op basis van hun ervaringen binnen de regio’s.

Het regioteam

De thuisbasis van het nieuwe regioteam is het Ketenbureau i-Sociaal Domein in Utrecht. Ze zijn onder andere bereikbaar via het algemene mailadres ketenbureau@i-sociaaldomein.nl.
Het nieuwe regioteam opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Wmo en Jeugdwet bestaat uit:

  • Regio Zuid-Holland – Peter Paul Doodkorte
  • Regio Brabant/Zeeland – Josien de Reuver
  • Regio Noord-Holland – Harry Zegerius
  • Regio Limburg – Erna Theunissen
  • Regio Overijssel – Peter Liebrechts
  • Regio Utrecht/Flevoland – Sjoerd Oskam
  • Regio Gelderland – Bart van Loenen
  • Regio Noord (volgt)
  • Coördinator – Jolanda Zuijdendorp
  • Secretaris – Lianka Bruijnen
De samenwerkende programma’s:

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein tracht de transformatiedoelen voor partijen bereikbaarder te maken door inkoop en contractering zichtbaar onderdeel van de visie en beleidscyclus te maken en daarmee onderdeel van een continu leer- en verbeterproces, het proces meer weloverwogen in te zetten door kennis en informatie beschikbaar te maken, samenwerking te versterken tussen aanbieders en gemeenten en zo betere zorg en ondersteuning te bereiken en tot slot in te zetten op minder administratieve lasten bij inkoop door standaardisatie waar mogelijk.

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft als doel het structureel verminderen én voorkomen van vermijdbare administratieve lasten zodat er meer tijd en geld overblijft voor goede zorg en ondersteuning. Het ondersteunt gemeenten en aanbieders bij knelpunten, zet in op verdere standaardisatie en faciliteert het samenspel in de regio dat nodig is om onderling vertrouwen te kweken

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig op te groeien. We ondersteunen initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpen mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie.

Bron: Sociaalweb.nl

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?