ONDERWIJS

ONDERWIJS
Mandy Peper

Een lange adem voor de thuiszitter. Al jaren is er veel aandacht voor het fenomeen thuiszitters (leerlingen die niet naar school gaan). Er wordt vanuit verschillende hoeken hard gewerkt aan verbetering, onder andere vanuit het ministerie van OCW en VWS en op verschillende plekken in het sociaal domein.

Helaas vermindert het aantal thuiszitters nog niet. In 2020 alleen al kwamen er 300 bij. Gaat er wel voldoende aandacht naar de thuiszitter zelf? En

Lees verder »