PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

In het sociale domein wordt er nogal wat kennis van je verwacht, je kunt anticiperen op de transformatie en daarnaast heb je veel kennis van ethiek, methodiek, dilemma’s, sociale rechten en plichten. Als professional zorg je ervoor dat je kennis up to date is en je jezelf blijft ontwikkelen. Jezelf ontwikkelen kan dmv scholing, lezen van vakliteratuur, coaching on the job, intervisie, gesprekken en dialogen met anderen. Allemaal tot als doel de persoonlijke ontwikkeling van de professional en daarmee ook de beroepsgroep hoog te houden. Denk aan Beroeps ethische kennis, morele oordeelsvorming, normen- en waardeoriëntatie, omgaan met dilemma’s.