Sombere jongeren beter geholpen met ‘Blended’ Grip op je Dip

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Een op de vijf jongeren kampt met somberheidsklachten. Door de coronacrisis neemt hun aantal alleen maar toe. Voor velen biedt de online groepscursus Grip op je Dip voldoende handvatten. Maar niet voor iedereen. Soms werkt een mix van een online zelfhulpcursus en een aantal (fysieke) gesprekken met praktijkondersteuners huisartsen GGZ (POH-GGZ) beter, blijkt uit pilotonderzoek (2019). In Deventer wordt deze nieuwe ‘blended’ variant nu uitgerold.

“Grip op je Dip is een bewezen effectieve online groepscursus voor jongeren van 16 tot 25 jaar, die sombere gevoelens kan verhelpen en verminderen”, vertelt projectleider Karin van Doesum van praktijkorganisatie Impluz Preventie. “Ehealth slaat goed aan bij jongeren en sluit aan op hun leefwereld. Maar uit onderzoek bleek dat een blended variant beter geschikt is als klachten wat zwaarder zijn of als jongeren of POH-GGZ’s de voorkeur geven aan meer persoonlijke begeleiding.” Sinds begin vorig jaar zet Impluz Preventie samen met interventie-eigenaar kennisinstituut Trimbos en de Deventerse huisartsencoöperatie HCDO de schouders onder de implementatie. “We willen deze blended variant van Grip op je Dip klaar maken voor gebruik in alle huisartsenpraktijken in Nederland.”

Veelbelovend

De uitrol bij huisartsenpraktijken in Deventer en omstreken bouwt voort op het eerste pilotonderzoek. Karin: “Voor een succesvolle implementatie waren nog enkele aanpassingen nodig, zoals meer diepgang in de modules en vragen rondom ethiek en privacy. Die hebben we ondertussen verholpen. We maken de interventie ook beschikbaar in Minddistrict, het ehealthplatform dat veel huisartsen gebruiken, waardoor landelijke uitrol veel makkelijker wordt.” Op 1 november 2020 is de daadwerkelijke implementatie gestart. “Via de huisartsenprakijken in Deventer en omgeving (HCDO) willen we zoveel mogelijk jongeren met somberheidsklachten bereiken en met een voor- en nameting nagaan in hoeverre hun klachten afnemen.” Op 1 februari deden er al 23 mee. We willen minimaal 100 deelnemers hebben, dus dat gaat voorspoedig.” Jongeren lezen over het nieuwe aanbod in folders en op de tv-screens in de wachtkamer en krijgen de optie aangeboden in gesprekken met een POH-GGZ. “Ook willen we weten hoe tevreden de jongeren en de POH-GGZ’s over de module zijn. De POH-GGZ’s gaan we daarvoor interviewen. Met hun bevindingen kunnen we de aanpak zo nodig aanpassen.”

Urgentie door corona

“De interventie is een goede aanvulling op ons ehealthaanbod,” stelt POH-GGZ Yvonne te Marvelde-Maatje die namens HCDO binnen het projectteam actief is. “Door de coronamaatregelen neemt de druk op jongeren toe. Hun leven staat stil en ze maken zich zorgen over de toekomst. Ik ben werkzaam in twee praktijken, in een plattelandspraktijk in Markelo en in het iets stedelijkere Twello. In beide praktijken zien we een duidelijke toeloop van jongeren, zeker na het verzwaren van de maatregelen. Met blended Grip op je Dip kunnen we een passende interventie aanbieden die aansluit op hun leefwereld en op hun hulpvraag.” Yvonne is medeverantwoordelijk voor het contact met de huisartsenpraktijken, die allemaal zijn aangesloten bij HCDO. Samen met Impluz Preventie organiseert ze ook de scholing voor huisartsen en POH-GGZ’s die de interventie willen gebruiken. “Er is veel animo voor de training Blended Grip op je Dip. We hadden op twee trainingen gerekend, maar hebben nu al voldoende aanmeldingen voor een derde training en misschien zelfs nog wel een vierde.”

Successen en knelpunten

Wat zien ze als de grootste succesfactoren en knelpunten in dit project? Yvonne: “Enthousiasme en steun zijn heel belangrijk. De HCDO en POH-GGZ’s zijn blij met de interventie. Juist voor deze doelgroep wordt ehealth binnen de huisartsenpraktijken flink gepromoot. En POH-GGZ’s krijgen ook accreditatiepunten als ze de training volgen. Dat zal zeker meehelpen.” Karin noemt de goede samenwerking met HCDO en de POH-GGZ’s als belangrijke succesfactor. Ook bekendheid met de regio en met de inhoud van het project is volgens haar cruciaal. “Ik werk al 30 jaar in deze regio en ben daarom bekend met het zorg- en welzijnsnetwerk. Impulz Preventie is ook al vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van de Grip op je Dip-groepscursus. Daar kennen artsen ons ook van in de regio. Dat alles maakt implementatie van de nieuwe blended variant makkelijker.”

Een grote uitdaging is en blijft communicatie volgens Yvonne: “We hebben binnen HCDO al veel mensen bereikt, maar nog niet voldoende. Door de coronacrisis moeten huisartsen prioriteiten stellen. Voor ons een nog grotere uitdaging om Grip op je Dip onder de aandacht te brengen en te houden. Het zijn namelijk de huisartsen die de jongeren doorverwijzen naar de POH-GGZ.” Ook Karin noemt corona. Na een eerste ‘fysieke’ scholingsbijeenkomst in september, moest de training in december online. “Het is lastig om online les te geven in een online aanbod!” De wisselingen in het projectteam ziet ze als grootste knelpunt tot nu toe. “Het project ging minder snel dan gepland doordat teamleden uitvielen of ander werk kregen. Hun plek bleef lang open. We moeten nu eerst twee compleet nieuwe mensen inwerken.” 15-02-2021

https://www.sociaalweb.nl/nieuws/sombere-jongeren-beter-geholpen-met-blended-grip-op-je-dip?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Sociaalweb+nieuwsbrief+01-02-2021

Afbeelding van Pexels via Pixabay

Ontdek meer

Volledige overzicht bekijken?

Klik op de onderstaande knop