Adviseur Inwoners- en Overheidsparticipatie – ICQ Talent Profs

Voor Gemeente Dronten zijn wij op zoek naar een Adviseur Inwoners- en Overheidsparticipatie.

Omschrijving opdracht:
We bewegen ons van een overheid die de zaken bepaalt en zorgt voor, naar een gemeente die inwoners betrekt, faciliteert en stimuleert. Daarvoor is er het 3-jarig programma Inwoners- en overheidsparticipatie (gestart in 2020). Met als doel het inbedden van de werkwijze rond participatie in hoofd, hart, handen en beleid van college en ambtelijke organisatie. In de laatste periode van het programma (2022) trekken we nog een sprintje. En daarvoor moeten een aantal acties uitgevoerd worden. We zijn op zoek naar een ‘partner in crime’ die samen met de regisseur en een projectgroep plannen wil bedenken voor en ook de handen uit de mouwen wil steken in het mogelijk maken van participatie in Dronten. Je bent een ambassadeur voor participatie binnen de organisatie en een mogelijk maker.

Werkzaamheden:
– Het adviseren van de regisseur, management en college over inhoud en proces van het komen tot een visie op borging van participatie na 2022;
– alles om de medewerkers van de gemeente Dronten ‘inwonersparticipatie-proof’ te maken; bijvoorbeeld door het organiseren van informatie- en koffiebijeenkomsten voor collega`s, het door-ontwikkelen van het trainingsprogramma, coördineren van de uitvoering van het communicatieplan en zorgen voor inspiratie.
– als facilitator van de kerngroep inwonersparticipatie (agenda bedenken en uitzetten, actiepunten vertalen, strategisch meedenken met de regisseur, etc);
– het adviseren en coachen van collega’s bij hun eigen proces van inwonersparticipatie (bijvoorbeeld bij het proces van de Integrale visie) (uitvoeren hoort er niet bij);
– onderzoek doen naar de wensen van een jongerenraad en inwonerspanel. Daar adviseer je dan natuurlijk ook over.
Ook in de toekomst blijft participatie een belangrijk aandachtspunt en daarom zullen de komende maanden uitwijzen hoe we dit inhoudelijk en organisatorisch na 2022 vorm gaan geven. Dat wordt natuurlijk verbonden met alle andere ontwikkelingen die er spelen. Het zou dus kunnen dat deze klus verlengt wordt naar 2023.

Jouw profiel:
– zelfstandig kunnen werken en direct inzetbaar
– denken en doen combineren
– samenwerkingsgericht
– sterk zijn in communicatie (mensen mens) en creatief
– ervaring in het werken binnen de gemeentelijke overheid / organisatieontwikkeling
– inwoners- en overheidsparticipatie een warm hart toe dragen
– HBO / WO denkniveau
– Ervaring met participatietrajecten
– Ervaring met leren en ontwikkelen

VOG:
Is verplicht

Referentie:
De opdrachtgever verlangt minimaal 1 relevante referentie. Indien nodig zullen wij hierom vragen.

Wdba:
In verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties kan deze opdracht niet ingevuld worden door een ZZP’er. Indien u zelf als ZZP’er inschrijft, dient u bereid te zijn deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde Hbo opleiding.
– Je hebt op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als beleidsmedewerker/Adviseur.
– Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met participatietrajecten.

Functie wensen (gunningscriteria):
– De gesprekken vinden plaats op 30 augustus, je kan hierbij aanwezig zijn. De gesprekken zullen niet op een ander moment plaatsvinden.
– Je hebt op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als beleidsmedewerker/Adviseur.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Dronten
Startdatum: 05-09-2022
Duur: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 32 uur per week
Toelichting inzet: 28- 32 uur
Functieschaal: 9
Sluitingsdatum: 22-08-2022
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: Op 30 augustus.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Dronten