Adviseur sociaal domein (jeugd) – ICQ Talent

Voor Gemeente Zeist zijn wij op zoek naar een Adviseur sociaal domein (jeugd).

Omschrijving opdracht:
Als adviseur sociaal domein in het cluster Jeugd ga jij je inzetten voor projecten gericht op het jonge kind, jeugdgezondheid en passend onderwijs. Je coördineert de voortgang, hebt een brede blik en gaat in gesprek met professionals en inwoners. Je maakt samenwerkingsafspraken met partijen zoals het CJG, GGD, jeugdhulpaanbieders en de scholen. Je sluit aan bij de praktijk én adviseert het bestuur. Concreet organiseer je onder andere de borging van een nieuwe dagopvang voor jonge kinderen in Zeist. Ook ben je betrokken bij interventie puzzelkind op het snijvlak met passend onderwijs.

De opdrachtgever:
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 65.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen. Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Referentie:
De opdrachtgever verlangt minimaal 2 relevante referenties. Indien nodig zullen wij hierom vragen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein met een focus op jeugd.
– Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
– Je bent uiterlijk vanaf 1 januari 2022 beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het domein van jeugd.
– Je hebt aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie.
– Je hebt aantoonbare kennis over het Passend Onderwijs.
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met bestuurlijke advisering.
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het coördineren van projecten.

Competenties:
– Flexibel;
– Samenwerken;
– Initiatiefrijk;
– Resultaatgericht;
– Plannen en organiseren;
– Politiek sensitief.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zeist
Startdatum: ZSM
Duur: 10 maanden
Optie op verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
Inzet: 32- 36 uur per week
Toelichting inzet: De werkdagen worden in overleg gepland
Functieschaal: 11
Sluitingsdatum: 03-12-2021
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: Op vrijdag 10 december 2021 tussen 9.00 en 12.30 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Bekijk vacature